Home > Overdenkingen > Deze mannen zijn met Jezus geweest

Deze mannen zijn met Jezus geweest

In Handelingen 3 zien we dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan om te aanbidden. Net buiten de tempelpoort zat een bedelaar die vanaf zijn geboorte al kreupel was. Deze man heeft nog nooit één stap gezet in zijn leven. Toen hij Petrus en Johannes zag vroeg hij hen om wat geld. Petrus antwoordde hem, “Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u” (Handelingen 3:6). Petrus begon te bidden voor de bedelaar en zei “in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop” en direct was de man genezen! In grote vreugde begon hij door de tempel te rennen, te springen en te schreeuwen “Jezus heeft mij genezen!”.

Iedereen in de tempel keek verbaasd op toen ze man herkenden als de kreupele. Toen Petrus en Johannes de menigte bij elkaar zagen komen begonnen zij Christus te prediken. Duizenden werden er gered maar terwijl Petrus en Johannes aan het prediken waren kwamen de tempel leiders op hun af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd (Handelingen 4:1-2). Deze hooggeplaatste en machtige mannen vroegen aan de discipelen, “Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?” (4:7). Petrus werd bevangen door de vrijmoedigheid van de Heilige Geest en antwoorde de leiders, “Zijn naam is Jezus Christus van Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Het is Zijn kracht die deze man genezen heeft. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:10-12).

De leiders waren verbaasd, de Schrift zegt “vernemende, dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren” (4:13). De zinssnede “en kenden hen” betekend eigenlijk dat ze werden “gekend door een kenmerkend teken”. Maar wat was dit teken dat Petrus en Johannes onderscheidde? Het was de aanwezigheid van Jezus zélf, zij waren gelijkvormig aan Jezus en hadden Zijn geest.

Zij die tijd besteden met Jezus kunnen geen genoeg van Hem krijgen. Hun harten schreeuwen het continu uit om hun Meester beter te leren kennen, om dichter bij Hem te komen, om een nog diepere openbaring te krijgen van Zijn wegen. Paulus stelt, “Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft” (Efeziers 4:7; Romeinen 12:3). Wat is deze maat waar Paulus het over heeft? Het betekent een “beperkte hoeveelheid”, met andere woorden we hebben een bepaalde hoeveelheid openbaring van Christus ontvangen.

Voor sommige gelovigen is deze initiele maat alles wat ze ooit willen. Ze willen net genoeg van Jezus ontvangen om aan het oordeel te ontsnappen, zich vergeven te voelen, een goede reputatie te houden en om het elke zondag een uur in de kerk vol te kunnen houden. Zulk soort mensen staan eigenlijk op “standby” en geven Jezus niet meer dan het hoognodige.

Paulus had een verlangen voor elke gelovige, hij beschreef dit als volgt: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus” (Efeziers 4:11-15).

Paulus zei, “God heeft deze gaven aan u gegevens zodat u vervuld kunt worden met de geest van Christus. Dit is cruciaal, omdat er misleiders zullen komen die u van uw geloof zullen beroven. Als u geworteld bent in Christus en volwassen wordt in Hem dan is er geen misleidende leer meer die u kan doen wankelen. Toch is de enige manier om te groeien naar een dergelijke volwassenheid het willen van meer van Jezus”.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: