Home > Overdenkingen > God zal u bewaren

God zal u bewaren

Toen ik vanmorgen in gebed was over wat ik zou delen in deze boodschap, drukte Gods geest mij op mijn hart om te spreken over Zijn trouw.

“Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!” (Klaagliederen 3:22-23)

Ik wil spreken met die lezers die de Heer hebben teleurgesteld. Misschien bent u uitgegleden, misschien bent u laks geworden in uw gebedsleven of in bijbel lezen. Of misschien heeft u een gebod overtreden, heeft u gezondigd tegen de Heer. Het kan zijn dat u gevangen bent door een boezemzonde. Wat uw situatie ook is, u kunt overweldigd worden door angst, schuld en ongeloof. U weet dat God heeft gezegd dat Hij elke vorm van zonde zal veroordelen, en die kennis is een last in u geworden en een bron van angst, omdat u weet dat de Heer trouw is aan Zijn woord.

MAAR DE HEER IS OOK TROUW IN ZIJN GENADE. In Psalm 89 vinden we een van de meest helende, bemoedigende woorden in de hele Schrift. Gods zegt:

“Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken; geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken; ja, Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden; ook zal Ik zijn hand leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde” (Psalmen 89:21-28)

Deze psalm wijst naar Christus, en het is hier dat de Vader een bepaald verbond sluit met Zijn zoon:

“Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven;” (Psalmen 89:29)

Geliefde, ditzelfde verbond dat God met Christus gemaakt heeft heeft Hij gemaakt met al Zijn kinderen.

“zijn nakroost zal Ik voor immer doen voortbestaan, en zijn troon als de dagen des hemels. Indien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen; indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen; maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is” (Psalmen 89:30-35)

Sta er eens bij stil: God heeft een verbond gemaakt waarin Hij nooit Zijn liefde zal wegnemen van wie in Christus zijn. Hij zal ons rechtzetten met Zijn roede, maar dit doet Hij in genade, liefde en mededogen – wie van de Heer houd zal Hij tuchtigen (Hebreeën 12:6-8). Maar Hij zal trouw aan u blijven in uw strijd, u zult er doorheen komen door de kracht van Zijn Geest. De Heer zal u niet opgeven; Hij heeft een geweldige belofte gemaakt om u te bewaren: “Zijn nakroost (kinderen) zal voor altoos bestaan” (Psalmen 89:37).

Breng dank aan de Heer voor Zijn liefdevolle zorg elke morgen. Dank Hem ook elke avond voor Zijn trouw (zie Psalm 91). Ontvang dit woord van heling door geloof.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: