Home > Overdenkingen > Overwinning over uw boezemzonde

Overwinning over uw boezemzonde

De zonde maakt dat christenen een stelletje lafaards worden die in een vernederende verslagenheid moeten leven. Het is voor hen onmogelijk om moedig op te staan tegen zonde vanwege de geheime zonde in hun eigen levens. Ze verexcuseren de zonde van anderen vanwege de ongehoorzaamheid in hun eigen harten, het is onmogelijk voor hen om overwinning te verkondigen omdat ze zelf in verslagenheid leven.

Koning David had vijanden, op het moment dat David recht voor de Heer kon staan en in harmonie met Hem leefde, was er geen enkele vijand die kon standhouden tegenover hem. Maar wanneer David zondigde en vervreemd werd van de Heer werden zijn vijanden stoutmoediger en zegevierden over hem.

David’s zonde van overspel volgde onmiddelijk na een van zijn grootste overwinningen. Deze grote man van God, nog badend in de glorie van een grote overwinning, begon vervuld te raken met lust naar Batseba. Hij vermoorde haar echtgenoot Uria en pleegde overspel met haar. “Maar de zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des HEREN” (2 Samuel 11:27).

Dus stuurde de Heer de profeet Nathan naar David. De profeet kwam niet om David pastorale tips te geven over hoe hij met schuld en veroordeling kon omgaan. Nee, Natan ging direct naar de wortel van dit probleem “U heeft Gods geboden veracht, u heeft kwaad gedaan in de ogen van de Heer, u bent schuldig aan een verborgen zonde”. David vluchtte de wildernis in – blootsvoets en huilend, als een laffe man wiens kracht en moed hem ontnomen zijn vanwege de zonde.

We hebben genoeg geleerd over hoe we dienen om te gaan met problemen en met angst, maar we hebben niet genoeg geleerd over hoe we om dienen te gaan met de zonde in onze levens. Hoe overwin je een zonde die een gewoonte geworden is? Waar is de overwinning over een zonde die bijna een deel van je leven is geworden?

Ik heb geen formule en ook geen simpele oplossing. Ik weet dat er veel troost te vinden is in de bijbel voor hen die de strijd voeren tussen het vlees en de geest. Paulus vocht dezelfde strijd, tegen dezelfde vijand. Hij bekende “Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik” (Romeinen 7:19).

Veel christenen vandaag de dag hebben niet de vreze des Heeren in hun hart ontvangen van de Heilige Geest. De schrijver van spreuken verklaard: “Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad” (Spreuken 16:6). “Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad” (Spreuken 3:7). “De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken” (Spreuken 14:27).

De “vreze des Heeren” die hier bedoeld wordt is meer dan ontzag en respect. We kunnen geen volledige openbaring ontvangen van Gods woord totdat deze vrees diep in onze harten geworteld zit, elke openbaring is gerelateerd aan deze heilige vrees.

Ik ben ervan overtuigd dat we zonder de vreze des Heere geen blijvende verlossing van zonde kunnen ervaren. Maar toch is in vele kerken dit onderwerp een taboe, wanneer was het de laatste keer dat u hoorde over de vreze des Heeren?

Een rede hiervoor is de maatschappelijke tolerantie die is binnengedrongen in het huis van God. In de afgelopen jaren is de term “genade” een manier geworden om zonde te bedekken. Zoals in de psalmen geschreven staat “geen vrees voor God staat hem voor ogen” (Psalm 36:2).

Advertenties
  1. Anthony Anthonijsz
    02-07-2009 om 12:41

    Met veel interesse uw overdenking gelezen. Ongeveer hetzelfde zeg ik tegen hen die het alleen maar hebben over geloof, genade en vergeving. Alsof dat een automatisme is. Eigenlijk begint het door onzorgvuldig lezen.

    De Boom der Kennis ligt zo in het gehoor, en daaraan gekoppeld de Verboden Vruchten, dat weinigen beseffen waar het om gaat. Want er staat de boom der kennis van Goed en Kwaad. Van die vruchten eten is zelf die kennis vergaren. Met die kennis zelf bepalen wat goed is, zelf gaan oordelen. In de Bergrede wordt dat herhaald. Alle vermaningen zijn daartoe te herleiden. Evenals de aansporing als een kind te zijn. Zoeken naar wat God van ons verlangt inplaats van er zelf over te oordelen. En helemaal niet over Zijn schepping, en medeschepselen, dat komt ons niet toe. Want er staat “en God zag dat het goed was”.

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: