Home > Overdenkingen > Dezelfde glorie

Dezelfde glorie

“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Johannes 14:21).

“opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt” (Johannes 17:21-23, vette tekst toegevoegd).

Kijk eens naar de verzen die vetgedrukt zijn. Jezus zegt hier in feite “De glorie die u mij gegeven heeft Vader, heb ik aan hen gegeven”. De Heere Jezus doet hier echt een enorme verklaring. Hij zegt hier dat we dezelfde glorie hebben ontvangen als dat de Vader aan hem gegeven heeft! Wat een geweldige gedachte! Maar wat is dan deze glorie die aan Jezus gegeven is en hoe openbaart zich dat in onze levens? Het is niet een of andere afstraling of emotie; het is een ongehinderde toegang tot de Vader!

Jezus heeft het voor ons mogelijk gemaakt om tot de Vader te komen, Hij heeft de deur voor ons geopend aan het kruis: “want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader” (Efeziërs 2:18). Het woord toegang betekent hier het recht om binnen te komen. Het betekent vrije toegang en makkelijk te benaderen: “in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem” (Efeziërs 3:12).

Ziet u wat Paulus hier eigenlijk zegt? Door geloof komen we op een plaats van ongehinderde toegang tot God. We zijn niet zoals een Esther uit het oude testament. Zij moest wachten op een teken van de koning voordat ze tot zijn troon mocht naderen. Alleen wanneer hij het aangaf met zijn scepter was het toegestaan voor Esther om naar voren te komen.

Maar u en ik zijn als gelovigen reeds in de troonzaal. En we hebben het recht én het privilege om op alle tijden met de Koning te spreken. We zijn uitgenodigd om elk verzoek aan Hem te brengen: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd” (Hebreeën 4:16).

Toen Christus dienst deed op aarde hoefde Hij niet stiekem weg te glippen om in gebed te gaan om zo de gedachte van de Vader te leren. Hij zei “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo” (Johannes 5:19). Vandaag hebben wij dezelfde toegang tot de Vader ontvangen als dat de Heere Jezus had. U zult waarschijnlijk zeggen: “Wacht eens even, heb ik dezelfde toegang tot de Vader als Jezus had?”.

Maar vergis u niet, net als Jezus zijn we geroepen om veelvuldig en vurig te bidden, om naar God te zoeken en op Hem te wachten. Maar we hoeven niet stiekem weg te glippen om te smeken om kracht of om richting, omdat Zijn geest reeds in ons woont. En die Heilige Geest openbaart aan ons de gedachten en de wil van de Vader.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: