Home > Overdenkingen > Gods hart gaat naar u uit!

Gods hart gaat naar u uit!

Wat heeft de grote wolk van getuigen uit Hebreeën 12:1 te vertellen over u en mij? Wat vertelt de Schrift ons over hun boodschap aan mede-overwinnaars in Christus? Simpelweg dit: “de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking” (1 Petrus 3:12).

Ik beloof niet dat deze grote menigte van hemelse getuigen zouden spreken tegen ons over het hebben van ingewikkelde theologieën of leerstellingen. Ik geloof dat zij zouden spreken in de eenvoud van de waarheid:

 De auteur van Hebreeën getuigd tegen ons dat we dienen op te zien naar Jezus, de auteur en vervolmaker van ons geloof. We dienen de overwinning aan het kruis te blijven verkondigen, alle beschuldigingen van de zondaars te verdragen, onze zonden af te leggen en met geduld de race die voor ons ligt te rennen. (Zie Hebreeën 12).

 Koning David getuigd tegen ons dat we kunnen vertrouwen op de vergevingsgezindheid van de Heere, Hij zal Zijn Heilige Geest niet van ons wegnemen. David beging een moord en was een overspelige leugenaar. Maar hij had betrouw en de Vader wou hem niet laten gaan omdat Zijn hart naar David uit ging.

 Petrus getuigd tegen ons dat hij gezondigd heeft tegen het grootste licht dat de mens ooit gezien heeft. De discipelen wandelden in de aanwezigheid van Jezus, hij raakte de Heer aan en ontving zijn roeping van Christus persoonlijk. Deze man had in schuld en veroordeling kunnen leven, maar Gods hart ging naar hem uit.

 Paulus vertelt ons dat we niet bang moeten zijn voor onze beproevingen. Jezus leed elke dag van Zijn bediening, en Hij stierf in het lijden. En toen Christus Paulus riep om het evangelie te prediken, toonde Hij hem hoeveel beproevingen hem stonden te wachten.

Gedurende alle jaren van zijn bediening werd Paulus inderdaad beproefd. Maar deze beproevingen tonen aan dat het hart van God naar u uit gaat. “Dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn” (1 Tessalonicenzen 3:3).

We zien ook de getuigenis van Job: “Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?” (Job 7:17-18).

Als God Zijn hart op u richt, zult u vaak getoetst worden. Maar het feit is dat hoe langer en moeilijker uw beproeving is, hoe meer God Zijn hart naar u uitgaat, om u Zijn liefde en zorg te tonen. Dat is de getuigenis van het leven van Paulus en van het leven van Jezus. De vijand kan zich misschien tegen u opstellen, maar onze Heer heeft zich opgericht tegen hen. We vinden een absolute rust in Jezus.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: