Home > Overdenkingen > Hetzelfde geloof

Hetzelfde geloof

Is het niet shockerend dat de kinderen van Israël geloofden dat God hen uit Egypte kon krijgen, maar dat ze niet konden geloven dat Hij hen in het Beloofde land kon krijgen? Ze hadden tien bovennatuurlijke plagen overleefd. Ze zagen vol afgrijzen hoe de dood alle eerstgeborenen in Egypte voor zichzelf claimde, en niemand van hen stierf. Ze waren getuigen van een ongelooflijk zicht op een zee die zich aan beide kanten opstapelde om zo een droge doorgang te creëren – en ze wandelden door de zee! Toen zagen zij vol verwondering hoe de zee dichtviel op de farao en zijn leger en hen liet verdrinken.

“Zo verloste de HERE op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. Toen zag Israël, welk een machtige daad de HERE tegen Egypte gedaan had; en het volk vreesde de HERE en zij geloofden in de HERE en in Mozes, zijn knecht” (Exodus 14:30-31).

Hoe opgewonden was Israël! Ze waren gered! Het oude leven was voorbij en het nieuwe leven behoorde hen toe. Ze dansten uit vreugde, waren vervuld met de verwachting van een glorieus nieuw leven in een land van schoonheid en rust.

“Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die Gij, HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, HERE, door uw hand gesticht” (Exodus 15:17)

Maar slechts zes weken later, zat het volk diep in de put van wanhoop! Ze voelden zich ellendig, verdrietig, angstig en waren aan het klagen. Ze hadden Gods wonderbaarlijk kracht compleet vergeten.

“op de vijftiende dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte … morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron … Och, dat wij door de hand des HEREN in het land Egypte gestorven waren …” (Exodus 16:1-3)

In de maanden die volgden twijfelde ditzelfde volk aan God bij tien verschillende gelegenheden.

Jezus zei “Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven” (Lucas 12:32)

God wil mij een Koninkrijk geven? Waar is dit Koninkrijk?

“Het koninkrijk van God komt niet zo, dat je het duidelijk kunt waarnemen … het koninkrijk van God is onder u” (Lucas 17:20-21). Het is iets dat je van binnen bezit, het is het bevrijde leven!

“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest” (Romeinen 14:17)

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: