Home > Overdenkingen > Geroepen voor de grondlegging der wereld

Geroepen voor de grondlegging der wereld

De apostel Paulus zegt over God “die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden” (2 Timoteüs 1:9).

Een ieder die “in Christus” is is geroepen door de Heer. En we hebben allemaal dezelfde opdracht: om Gods stem te horen, Zijn Woord te verkondigen, geen mens te vrezen en om de Heer te vertrouwen in elke denkbare beproeving.

God heeft deze belofte gemaakt aan Zijn profeet Jeremia toen Hij hem riep (zie Jeremia 1:1-10). En net als Jeremia is het voor ons niet nodig om een boodschap voor te bereiden om te verkondigen tegenover de gehele wereld. Hij heeft beloofd om onze monden te vullen met Zijn Woord, precies op dat moment dat het nodig is. Maar dat gebeurt alleen als wij Hem vertrouwen.

Paulus vertelt ons dat velen benoemd worden als predikers, leraren en apostelen, en dat zij allemaal zullen lijden om die rede. Hij rekent zichzelf als een van hen: “En ík ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag” (2 Timoteüs 1:11-12). Hij zei hier, “God heeft mij een heilig werk gegeven om te doen. En vanwege die roeping zal ik lijden”.

De Schrift toont dat Paulus beproefd werd op een manier zoals maar weinig dienaren dit meegemaakt hadden. Satan probeerde hem keer op keer te doden. De zogenaamde religieuze menigte wees hem af en maakte hem belachelijk; er waren zelfs tijden dat zij die achter hem stonden hem in de steek lieten.

Maar Paulus was nooit beschaamd voor de mensen. Hij was nooit teleurgesteld of te schande gesteld tegenover de wereld en Paulus raakte ook nooit opgebrand. Op elke gelegenheid had hij een gezalfd woord van de Heer om te spreken, net op het moment dat dat nodig was.

Het feit is dat Paulus zich eenvoudigweg niet door elkaar liet schudden. Hij verloor nooit zijn vertrouwen in de Heer. In plaats daarvan getuigde hij, “ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag” (2 Timoteüs 1:12). Hij zei hier “Ik heb mijn leven volledig toegewijd aan de trouw van de Heer. In leven of in de dood, ik ben de Zije”. En hij drong er op aan bij zijn jonge pupil Timoteüs om hetzelfde te doen: “Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is” (2 Timoteüs 1:13).

Advertenties
  1. Ron de Ruiter
    19-09-2011 om 09:16

    WWWOOOOOOUUUUUUWWWWWWW……….wat een eenvoud en wat een kracht in deze woorden.
    Geen ellenlange verwijzingen, maar kort en krachtige waarheid!!

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: