Home > Overdenkingen > U heeft de Heilige Geest nodig

U heeft de Heilige Geest nodig

Sommigen zijn inmiddels al jaren gered, sommigen misschien net een jaar en weer anderen misschien net een paar maanden of een paar weken. Gered zijn van de zonde is fantastisch! Oude dingen vallen weg – en alle dingen worden nieuw, ik ben zo blij dat u gered bent!

Maar om een goede soldaat te zijn in dienst van onze Heere Jezus is het niet voldoende om gered te zijn. Er is veel meer voor u! U moet gedoopt worden met de Heilige Geest!

In de tijd van Paulus wisten sommige gelovigen niet eens dat er een Heilige Geest was. “En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is” (Handelingen 19:2). De mensen waren gered, maar het is duidelijk dat ze niet vervuld of gedoopt waren met de Heilige Geest.

Ik geloof dat we gered worden door de kracht en de bediening van de Heilige Geest. Maar de Schrift vertelt ons dan in aanvulling hierop er ook een doop is, een opvulling, een in bezitname dat de Heilige Geest in ons doet!

De Heere Jezus stuurde Zijn discipelen en volgelingen niet de wereld in totdat zij waren gedoopt met de Heilige Geest. Zeker hadden Zijn discipelen een puur hart, ze hadden het geloof om de zieken te genezen en duivels uit te werpen. Ze hadden het Woord van de Heer en hadden de boodschap van Christus al verkondigd en bekeerlingen gemaakt. Zij waren getuigen van Zijn opstanding, wat kan er nu nog meer zijn? Ze waren bereid om te sterven voor Jezus! Was hun liefde voor Hem niet genoeg om hen de wereld in te sturen om Zijn werk te doen?

Geliefden, niets van dat alles was voldoende! Er was duidelijk meer: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

Wilt u echt de Heilige Geest? Wilt u dat Hij op u valt en u doopt met vuur? U moet ervan overtuigd zijn dat dit ook voor u is. U moet op de plaats komen waar u weet dat u niets bent, niets hebt en niets kan doen zonder de kracht en leiding van de Heilige Geest. U moet weten dat Hij nog steeds doopt, Hij valt nog steeds op gelovigen – en neemt bezit van hun lichamen! “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen 2:38-39).

Ieder uur van de dag worden er wereldwijd complete menigtes gedoopt met de Heilige Geest! Zij hebben de belofte in de bijbel gelezen of hebben er over horen spreken. Dus riepen ze het uit, gingen op de belofte staan en ze werden gedoopt! Deze doop is speciaal voor hen die leven in de laatste dagen. “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren” (Handelingen 2:17-18). Hij is voor u als u, u hoeft er maar om te vragen. “hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?” (Lucas 11:13).

God wil dat u leeft en wandelt in de Geest. U moet er niet op uit gaan om iemand te zoeken om in iemands behoefte en nood te voorzien. U bent geroepen om het woord van God te spreken, wanneer de Geest zich in u beweegt, en om de zieken de handen op te leggen en duivelen uit te werpen precies zoals de apostelen deden. Wij zijn allemaal geroepen om getuigen te zijn, wij die vol zijn van de Heilige Geest en Zijn kracht!

Advertenties
  1. 28-07-2010 om 21:01

    al zijn wij jaren op het pad met God dan zijn de geest nog nodig tot bescherming om te groeien

  2. 29-07-2010 om 10:06

    Mijn verlangen alles vaker te kunnen lezen is groot, helaas ben ik afhankelijk van het internetcafe in Nanga Pinoh (Kalimantan) en zou het zo graag op mijn gemakje lezen thuis in mijn kamer?kantoortje.

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: