Home > Overdenkingen > Hij roept ons om te strijden

Hij roept ons om te strijden

“Of, welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Lucas 14:31-33).

Henoch profeteerde ooit eens “Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden” (Judas 1:14). De Schrift zegt dat wij koningen en priesters zijn vor de Heer, en wij vertegenwoordigen deze tienduizenden die op weg gaan in de strijd tegen het leger van satan. Satan voert oorlog tegen ons omdat hij ons haat (zie Openbaringen 12:17).

We moeten bereid zijn voor datgene wat gaat komen. We moeten er klaar voor zijn om onze dagen te besteden aan geestelijke oorlogsvoering, wetende dat er een vloed van ongerechtigheid is tegen het volk van God. Als wij vastberaden zijn om ons vast te grijpen aan Christus, dan moeten we ons realiseren dat wij onverslaanbaar zijn in Christus. Er staat immers geschreven “Hij die in u woont is groter dan hij die in de wereld woont” (1 Johannes 4:4). God zegt dat wij gegarandeerd de overwinning zullen behalen over alle machten van de vijand, alle machten van de hemel strijden voor ons!

Moge God ons meer strijdlust geven van de Heilige Geest zodat een ieder van ons tegen de wereld en alle hordes uit de hel kan uitroepen: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? … Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:25, 37-39).

Dit is de strijdkreet van hen die hongeren naar Jezus

Iedere man of vrouw van God zal een doelwit worden van de krachten uit de hel op het moment dat de beslissing is gemaakt een levend offer te zijn voor Christus. Alle hordes van de hel zullen worden losgelaten op iemand die zijn hart erop instelt om te wandelen in heiligheid van geloof.

Satan zal ons willen treffen en wegblokkades opwerpen omdat u een echte bedreiging bent geworden voor zijn misleidende plannen. U kunt zich natuurlijk afmelden voor oorlogsvoering, het opgeven, stoppen, en een saaie nutteloze zwerver worden. Ik persoonlijk verkiest om de duivel te weerstaan, op te staan in geloof en de strijd te hervatten. Satan kan iemand die werkelijk op de Heere vertrouw nooit tegen de grond houden.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: