Home > Overdenkingen > De diepte van Gods liefde

De diepte van Gods liefde

Paulus zei het volgende over Gods liefde: het overstijgt alle kennis, het is breed, wijd, hoog en diep. Ik wil me nu focussen op de diepte van Zijn liefde.

“opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:17-20)

Onlangs ontving ik e-mail van afvallige Christenen die terug aan het keren zijn naar hun eerste liefde. Een van hen schreef “Ik had vergeving ontvangen; ik hield van de Heer maar ik wandelde jarenlang in een afschuwelijke zonde. Nu ben ik terug maar ik kan Zijn vergeving niet accepteren. Ik vrees dat God mij niet kan vergeven vanwege de ontuitspreekbare zonden uit mijn verleden – echt verschrikkelijke zonden. Ik heb geen vrede en ik ervaar de aanwezigheid van God niet”. Iemand anders schreef “Ik heb zulke afgrijselijke zonden begaan. Ik wil terug naar Jezus maar ik heb het gevoel dat God mij veracht. Ik heb gezondigd tegen het licht en ik ben bang dat ik niet meer vergeven kan worden, ik ben een van de ergste zondaars”.

De afvalligen worden bewogen en velen keren terug. Ze zijn het helemaal beu om te blijven vallen in drugs, alcohol en allerlei lusten; ze zijn moe van deze wereld. Ik hoor ze dit zeggen: “Ik ben zo diep in immoreel gedrag vervallen, zo diep in grove zonden”. Het is alsof zij geloven dat God een grens heeft – een limiet aan Zijn liefde en genade – alsof er een punt is waarop Hij zal zeggen “Je hebt me nu te vaak uitgelokt. Je hebt al mijn middelen afgewezen – al mijn waarschuwingen. Maar nu heb je een grens overschreden. Je hart is koud en satan heeft er een bolwerk in gebouwd”. Ik geloof dat veel afvalligen zich teveel schamen en teveel in verlegenheid zitten vanwege hun eigen zonde; of er teveel van overtuigd zijn dat ze net teveel gezondigd hebben. Ze kunnen niet bevatten dat de Heer zich met liefde en genade naar hen uitstrekt temidden van de diepte van hun eigen zondige omstandigheden.

Jona zondigde enorm, en rende weg van Gods opdracht. Door zijn ongehoorzaamheid zou het bloed van velen aan zijn handen kleven. Maar God was er ook in de buik van de walvis, in de diepste diepte van zijn zonde en rebellie. Jona geloofde dat God hem had verlaten vanwege zijn zonde. “Gij hadt mij geworpen in de diepte … verstoten ben ik uit uw ogen … de diepte omving mij … tot de grondvesten der bergen zonk ik neer … mijn ziel versmachtte in mij” (Jona 2:3-7). Toen hij tot de bodem ging – ontving hij een verse aanraking, een speciale roeping. Hij was vergeven en bevrijd. Dit bewijst dat de Heilige Geest aan het werk is temidden van de diepte van onze zonden. Niemand is te ver afgedreven; niemand is weg geworpen. De Heilige Geest rekent met vele af, zeggende “Heb berouw, bekeert u! Ik ben met u in dit diepste punt om u weer terug te brengen”.

Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets!

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:35, 37-39)

Het bloed van Jezus reikt tot in de diepste diepte van onze zonde, het biedt ons vrijheid, vergeving, genade en verzoening met de Vader aan. Ongeacht hoe diep u bent gevallen, Gods liefde en vergeving gaat nog dieper!

Advertenties
 1. alieb
  15-10-2010 om 06:32

  Ik zou dit tegen die persoon willen zeggen, gevoel bedriegt de boel. Gebruik je verstand, God kan niet liegen, Jezus is ook voor jou aan het Kruis gegaan, jouw zonden zijn reeds vergeven, je bent al vergeven, mag dat duidelijk zijn, die angst is niet van God maar van de duivel die heeft zo te zien nog steed grip op jou, dat komt omdat je het zwaard, d.i. de bijbel niet in je hand neemt. lees elke dag je bijbel overpeins lucas 15, de verloren zoon, en lees efeze 6:12-, dan zul gepantsert zijn tegen die leugens van de satan.Begin je dag met God te danken, dat Hij je uit die duisternis gehaald heeft en voor je geloof want dat is je behoudenis. Ik bid dat God je beschermt en je veel wijsheid geeft.God’s Zegen

 2. Don
  09-12-2010 om 18:30

  Beste broeders,

  Ik heb erg veel gezondigd.ik ben bekeerd en gedoopt.mijn laatste kerkbezoek was in eind1999.zeg maar in de afgelopen 10 jaar heb ik 3 à 4 keren gedroomd over Jezus.mijn hart verlangt opnieuw naar Jezus.vanaf ik god verlaten heb voel ik mij elke dag onzeker ik heb god veel pijn gedaan.gaat hij mij willen vergeven?

 3. Eduard
  10-12-2010 om 08:21

  Jezus wijst niemand af die tot Hem komt, ongeacht wat je achtergrond is, wat je gedaan hebt of wat dan ook. Wanneer je tot inkeer gekomen bent en er naar verlangt gered te worden van je zelf en bij Hem wilt zijn zal Hij je in Zijn armen sluiten en alles herstellen wat kapot gegaan is in de afgelopen jaren.

  Je hebt de Heer pijn gedaan, maar moet je je eens voorstellen wat een blijdschap je Hem geeft door enkel naar Hem terug te keren en jezelf aan Hem te geven. Als jij het verlangen hebt naar Jezus te gaan is er de mogelijkheid om te gaan, bedenk jezelf maar Wie het is die de schenker is van dat geloof.

  Wees niet bang of onzeker, zoek vandaag nog een plaats om apart te zijn met Hem. Maak er ruim de tijd voor om je tot de Heer te richten in gebed, stort je hart bij Hem uit en kom in Zijn aanwezigheid. Jezus houd van je Don, soms denk ik wel eens dat Hij veel liever bij ons wil zijn als wij bij Hem, zo groot is Zijn liefde.

  Dus ja, ik geloof dat de Heere Jezus jou vergeeft, jou wil herstellen, zonde uit je weg wil nemen en jou als een gereinigd en geheiligd mens wil tonen aan de Vader.

 4. alieb
  10-12-2010 om 15:44

  Don,

  Je zonden zijn al vergeven, Jezus heeft het werk volbracht toen Hij voor onze zonden aan het kruis is gegaan. Lees lucas 15, de verloren zoon en zie jezelf als de verloren zoon, je ziet, God kijkt al met open armen naar je uit. God’s zegen

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: