Home > Overdenkingen > Help uzelf

Help uzelf

Help uzelf! Ik heb het dan niet over uw goddeloze zelf / uw vlees, maar over uw wedergeboren zelf die het bezit van Christus is. Een van de meest belangrijke verzen in Gods woord is Johannes 4:14

 • “maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” (Johannes 4:14)
 • “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38)

De leven-gevende water zal in hem zijn en zal uit hem vloeien. Uit wie? Uit zijn innerlijke wezen!

Laat mij u bewijzen dat alles wat u in dit leven nodig heeft reeds aan u gegeven is toen Christus in u kwam wonen! Hij is in ons met alle kracht voor alle noden!

 • “Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht” (2 Petrus 1:3)
 • “opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen” (Efeziërs 1:17)
 • “en hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die geloven” (Efeziërs 1:19)
 • “bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus” (Hebreeën 13:21)
 • “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:20)
 • “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens” (Efeziërs 3:16)
 • “en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus” (Efeziërs 2:6)
 • “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont” (Romeinen 8:11)

Ik weet dat er een grote, onbeschrijfelijke macht in mij is! Het is een gevoel dat er een explosie van grootsheid door kan breken.

Ik weet dat de Geest alles ziet en weet en dat Hij alleen alle antwoorden heeft die ik nodig heb. Ik weet dat ik naar geen enkel mens, of wie dan ook buiten mij hoef te gaan. Ik weet dat ik mijzelf moet helpen. Iedereen die Christus Heer noemt en Hem vertrouwd heeft de Heilige Geest in hem wonen om te helpen zijn leven overvloedig en vreugdevol te maken.

Advertenties
 1. Nog geen reacties
 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: