Home > Overdenkingen > Een schreeuw uit het hart

Een schreeuw uit het hart

Ik geloof dat Gods barmhartige liefde wordt geopenbaard als antwoord op een schreeuw uit het hart – niet zomaar iedere schreeuw, maar een nederige roep om verlossing. De Bijbel vertelt heel veel over deze roep uit het hart. “Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren” (Psalm 18:7).

“Vele malen bevrijdde de Heer zijn volk, maar zij verzetten zich telkens weer, zo zonken zij steeds dieper weg. Toch trok hij zich hun ellende aan als hij hen hoorde klagen” (Psalm 106:43-44)

U kunt ervan verzekerd zijn dat een roep tot God altijd beantwoord wordt door een genezend woord uit de hemel! Niemand is te goddeloos of te hopeloos als hij zich in alle nederigheid uitstrekt tot God. Het verhaal van de goddeloze koning Manasse bewijst dit! De bijbel zegt dat hij een van de meest goddeloze koningen was van Israël. “Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN … Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Hizkia verwoest had, richtte altaren voor de Baäl op … en boog zich neer voor het gehele heer des hemels en diende het … hij deed zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met toverij en waarzeggerij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen des HEREN, en krenkte Hem daardoor” (2 Koningen 21:2-6)

“Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem ertoe, meer kwaad te doen dan de volken die de HERE vóór de Israëlieten had verdelgd. De HERE sprak tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet” (2 Kronieken 33:9-10)

Is er hoop voor iemand die zo ver weg van God verwijderd is, zo bezeten door kwaadaardigheid en duisternis? Ja zeer zeker! Als hij zichzelf zou vernederen, en Jezus’ overwinning aan het kruis belijdt en gelooft. Manasse eindigde als een gevangene in een vreemd land, vastgebonden met ketens. Wat een levendig beeld van het loon van de zonde. Maar temidden van zijn ellende riep hij het uit tot God en hij werd gehoord, God vergaf hem en herstelde hem.

“Maar, toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de HERE, zijn God; hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad tot Hem; toen liet Hij Zich door hem verbidden, hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. En Manasse erkende, dat de HERE God is” (2 Kronieken 33:12-13).

“Hij verwijderde de vreemde goden en het stenen beeld uit het huis des HEREN, benevens al de altaren die hij op de berg van het huis des HEREN en in Jeruzalem gebouwd had, en wierp ze buiten de stad” (2 Kronieken 33:15)

Het woord van hoop, vergeving, genade, liefde en herstel is er voor u! Luister naar Zijn Woord, heb berouw en wordt weer heel gemaakt en wandel met de Heer! Er is geen enkele zonde die niet vergeven kan worden – niemand zit in een te diep dal om te kunnen worden geheeld en hersteld.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: