Home > Overdenkingen > De zonde van vermenging

De zonde van vermenging

Er is niets in het oude testament zo sterk als de waarschuwingen van Paulus tegen de gelijkvormigheid met de wereld:

“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn” (2 Korintiërs 6:14-16)

In het Oude Testament, toen God de kracht van Zijn aanwezigheid wou openbaren tegenover de goddeloze Egyptenaren, trok Hij een scheidingslijn die Gods volk in Goshen afscheidde van de rest van Egypte.

“En de HERE zal het vee van Israël afzonderen van het vee der Egyptenaren … Want ditmaal zal Ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet, dat er niemand is op de gehele aarde, zoals Ik” (Exodus 9:4, 14)

God wil dat de wereld het verschil ziet tussen Zijn volk die van Hem houd en de rest van de ongelovige wereld. Hij wil dat wij een voorbeeld zijn van een bevrijd en overwinnend volk, die vertrouwen op de machtige arm van God om ons te verlossen van al het kwaad.

De rede van de afscheiding van de wereld (Egypte) vandaag de dag is hetzelfde als in de dagen uit Exodus. God trekt wederom een scheidingslijn tussen Zijn volk en de goddelozen zodat deze generatie kan weten dat er niemand is als Hem om de gehele aarde te redden. De goddelozen van deze aarde moeten een grotere manifestatie van Gods aanwezigheid hebben; iets anders zal nooit hun aandacht trekken. Niets anders zal hen overtuigen van zonde. De Heilige Geest is uitgestort zodat alle vlees onder de heerschappij van de aanwezigheid van Christus kon komen en kon worden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel!

Sprekend over Zijn ware discipelen zei Hij “Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben” (Johannes 17:16). En nogmaals “Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld” (Johannes 15:19)

De wereld houd van het hare, maar wij zijn niet van de wereld. Moge God ons helpen om vol vreugde ons speciale karakter van afscheiding en verschil te accepteren. Alleen zij die werkelijk niet gelijkvormig zijn aan de wereld, afgescheiden voor Christus, hebben de kracht om het te redden!

“Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem” (1 Johannes 2:15)

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: