Home > Overdenkingen > Christus in uw crisis brengen

Christus in uw crisis brengen

In Daniël 3 lezen we dat koning Nebukadnezar een gigantisch, gouden beeld heeft gebouwd en iedere leider van zijn rijk uitnodigd voor een toewijdings ceremonie. Wanneer deze leiders aankomen gebied Nebukadnezar dat ze allemaal neerbuigen voor het beeld en als ze dit zouden weigeren zouden ze worden gedood.

Drie vrienden van Daniel – Sadrak, Mesak en Abednego – weigerden te buigen. Deze mannen werden samen met Daniel gevangen genomen. Het was in die dagen niet ongewoon om mensen die de besluiten van de koning overtraden in een brandende oven te werpen (zie Jeremia 29:22).

Toen de bewakers deze mannen voor de koning brachten bulderde hij tegen hen “Is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, dat ik gemaakt heb . . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden” (Daniel 3:14-15).

De drie hebreeuwse mannen werden uiteindelijk in de oven geworpen, maar de koning was verbaasd. Er was geen plotselinge flits van brandende lichamen, geen stank van brandend vlees. Hij keek in het vuur en was verbaasd over wat hij zag!

De drie hebreeuwse mannen liepen over de hete kolen heen. Het vuur had alleen de touwen waar ze mee vast zaten door gebrand – en nu hadden ze hun handen naar de hemel gericht en prijsden God. Nebukadnezar keerde zich tot een van zijn medewerkers en vroeg “Hoeveel mannen hebben wij in het vuur geworpen?”. Het antwoord was “Drie, o Koning”. De koning vervolgde: “Maar ik zie er vier! En een enkele van hen staat in brand, niemand is gewond. En een van hen lijkt op de Zoon van God!” (zie Daniel 3:24-25).

Jezus kwam in het midden van deze mannen om een enkele rede – namelijk omwille van hen! Hij kwam om hen gerust te stellen en hen te redden omdat Hij van hen hield. De Heer van de glorie had Zichzelf aan hen toegewijd in hun uur van nood – omdat zij ook volledig aan Hem toegewijd waren!

Advertenties
  1. Eduard
    23-07-2011 om 15:13

    Zolang wij ons oog nog op Christus kunnen houden is er niets aan de hand, hoe de omstandigheden soms ook kunnen lopen. Een van de grote valstrikken voor gelovigen is dat we ons snel laten afleiden door de dingen om ons heen, en niet langer meer op Hem zien maar op de situatie waar we ons in bevinden. We moeten blijven zien op Hem die iedere situatie onder controle heeft en beloofd heeft ons nooit in de steek te laten, we moeten Christus op zijn woord vertrouwen om zo – in Zijn kracht – een rots te kunnen zijn ongeacht wat voor tsunami er ook over onze levens heen komt.

  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: