Home > Overdenkingen > Jozef en Gods gunst

Jozef en Gods gunst

Heeft onze hemelse Vader een voorkeur voor sommige van Zijn kinderen? Vertelt de Bijbel ons dat God geen onderscheid maakt tussen mensen? Als het aankomt op redding en Zijn prachtige beloftes, behandeld God iedereen op dezelfde manier. Maar hij legt Zijn speciale gunst op diegene die met hun hele hart reageren op Zijn roep en hun levens volledig aan Hem onderwerpen!

Job zei: “Leven en genade hebt Gij mij geschonken” (Job 10:12). David zei: “Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild” (Psalm 5:12)

Onze hemelse Vader legt een speciale mantel over hen die hun hart volledig aan Hem schenken: “Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid” (Jesaja 61:10)

Jozef reageerde op de roep van de Geest, en onderwierp alles en als gunst van zijn vader ontving hij een mantel die hem apart zette. Maar die gunst van zijn vader kostte een hoop! Het kostte Jozef een hoop relaties en het bracht hem afwijzing, onbegrip en bespottingen. Al zijn broeders haatte hem (Genesis 37:4).

Waarom keerden de broers van Jozef zich tegen hem? De sleutel hiervan ligt in vers 11: “Zijn broeders dan benijdden hem”. Wanneer zij de mantel zagen die Jozef droeg, wisten zij dat dit sprak van een gunst, van gerechtigheid. En ze haatte dit omdat het hen herinnerde aan de roep van de Geest die zij hadden afgewezen! Jozef was een berisping voor hun halfhartige levensstijl!

Ziet u, de broers van Jozef zaten op een plek waar ze zichzelf overgaven aan roddels en zelfgerichtte praatjes. Hun harten waren vol van hun landerijen, bezittingen, zichzelf en hun toekomst maar Jozef zat niet op die plaats. Hij sprak over de dingen van God, over bovennatuurlijke handelingen. God had hem dromen gegeven, die in die dagen synoniem waren aan het horen van de stem van God.

Lauwe gelovigen om u heen willen graag praten over hun auto’s, huizen en werk, maar u spreekt liever over dingen die eeuwigheidswaarde hebben, over dingen die God tegen u zegt. Spoedig wordt u een berisping voor hun halfhartigheid. Ze zullen u benijden omdat u symbool staat voor de roep van de Heilige Geest die zij hebben afgewezen!

Ja, Jozef was van een andere soort en dat verschil maakte dat hij gehaat en beneden werd temidden van zijn broers. En geliefden, hetzelfde zal u overkomen als u zich volledig aan Jezus heeft overgegeven!

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: