Home > Overdenkingen > De laatste regen!

De laatste regen!

“Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene” (Zacharia 12:9-10)

De profetie van Zacharia gaat over een speciale uitstorting van de Heilige Geest die plaats zal vinden in de laatste dagen. Een zelfde soort uitstorting wordt beschreven in Joel 2, ik geloof dat deze profetie over Pinksteren handelt. In die passage staat “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten” (Joel 2:28-29).

Dit is precies wat er is gebeurt op Pinksteren! De Heilige Geest kwam als een vloed, als een geest van profetie in de bovenkamer te Jeruzalem.

Deze grote uitstorting heeft ook gezorgd voor een constante stroom van de Heilige Geest in de afgelopen eeuwen. Bijna 2000 jaar lang heeft God Zijn Geest uitgestort als een frisse douche over Zijn volk, een dagelijkse verfrissing voor Zijn gemeente om het te beschermen. Jesaja verwijst hiernaar als “een wijngaard die bruisende rode wijn voortbrengt”. “Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden” (Jesaja 27:2-3).

De twee uitstortingen van de Geest worden ook wel de vroege en de late regen genoemd: “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen” (Deuteronomium 11:13-14).

Het plant en oogst seizoen in Israël waren het tegenovergestelde als het onze. De eerste regens, die de grond zacht maakte, waren van Oktober tot eind December, net voor het seizoen waarin geplant werd. De laatste regens maakte dat de oogst rijper werd en viel van Maart tot April, net voordat er geoogst zou worden.

Het is belangrijk om op te merken dat deze twee uitstortingen altijd te maken hebben met de oogst. Het werk van de Geest is altijd gericht op de oogst van zielen!

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: