Home > Preken (Pulpit) > Een samenzwering van onderbrekingen

Een samenzwering van onderbrekingen

Er gaan een hoop verhalen rond over allerlei samenzweringen en complottheorieën – listen om zowel de democratie als het Christendom uit te roeien. Deze complotten zouden worden gesmeed door onder andere de Trilaterale Commissie, het communisme, de new age beweging, seculier humanisme, de illuminatie en sekten. Toch geloof ik niet dat het hart van God ook maar één moment ongerust is over al deze zaken. Want met slecht een kleine ademstoot van Hem blaast hij hen allen zo de vergetelheid in!

Er is slechts één samenzwering die het hart van onze hemelse Vader bezorgd maakt – een list die direct gericht is naar de Christen die er op uit is om de volheid van Christus in te gaan. Het is een duivelse samenzwering bedoeld om Gods plan om een leger van geheiligde mensen op te richten te dwarsbomen – mannen en vrouwen die totaal toegewijd zijn aan de Heerschappij van Jezus in hun levens!

Er heerst iets vandaag de dag – een samenzwering van onderbrekingen!

Het feit is dat de duivel bang is van Christenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Hij vrees biddende heiligen nog meer dan dan hij de duizend jaar in ketens vreest.

De gehele hel beeft en schud bij het doeltreffende, vurige gebed van één enkele gelovige. En iedere demonische macht die gezeten is op hogere plaatsen wordt bang bij het horen van de noodkreten van een huilend kind van God met een gebroken hart. Het krachtige gebed van één voorbidder klinkt als een razende onweersstorm in de spelonken van de verdoemden. En er is geen centimeter ruimte in de hel die niet wordt beïnvloed door een gelovige die zichzelf verloochend, zijn kruis op zich neemt en Christus met zijn hele hart volgt.

Maar we moeten ons wel bewust zijn: De ziel die het uitroept met diepe, kwellende verlangens naar de dieptes van Christus zal het middelpunt worden van satans samenzwering van onderbrekingen!

Een voorganger schreef mij ooit eens “Ik moet net als vele andere voorgangers zijn. Mijn grootste strijd is niet met een of andere geheime zonde van het vlees — maar met het onderhouden van een concequent gebedsleven en bijbelstudie! Satan verleid mij zelden met een seksuele zonde. Maar hij heeft iets gevonden dat bij mij iedere keer weer werkt. Hij maakt dat ik zo druk ben met mijn dagelijkse bezigheden dat mijn gebedstijd en studeertijd worden verdrukt!

Ik sta dit niet express toe, ik probeer altijd weer opnieuw om geregeld in mijn binnenkamer te komen. Maar ik word altijd weer snel ingehaald door allerlei projecten en onderbrekingen. En deze cirkel herhaalt zich keer op keer, satan beroofd mij van mijn tijd met God! Misschien dat u een keer een boodschap kunt schrijven over dit probleem dat wij allemaal kennen …”.

Net als miljoenen andere oprechte Christenen is deze voorganger het slachtoffer van de demonische samenzwering van onderbrekingen. En het hoofddoel van de duivel in deze aanvallen is in de binnenkamer! Hij weet dat dit de deur is naar het heilige der heiligen – de wapenkamer van waaruit de heiligen voorkomen volledig gekleed in hun wapenuitrusting, klaar om iedere vurige pijl van de duivel te doven.

Dus hou houd de duivel gelovigen uit deze angstaanjagende binnenkamer? Laat hij diverse erotische afbeeldingen in hun gedachten voorbij komen? Verleid hij hen met verzachtende gedachten aan alcohol of drugs? Verlokt hij hen met dromen van roem en welvaart?

Nee, nooit! De duivel weet dat de persoon die in eenheid met Christus leeft nooit verleid kan worden door dergelijke vulgariteit. En de waarheid is, deze voor de hand liggende verleidingen zijn niet nodig voor hem om zijn werk te volbrengen. In plaats daarvan zoekt deze sluwe vos naar mogelijkheden om iedere poging van de gelovige om in de aanwezigheid van God te komen tegen te gaan. Hij gebruikt ieder middel uit de hel om een Christen tegen we werken om tijd aan gebed of bijbelstudie te besteden!

Laat me u vertellen over mijn ervaring met deze samenzwering

Ik heb mezelf vaak beloofd dat ik een hele dag zou besteden aan gebed en bijbelstudie – maar met weinig resultaat. In dergelijke gevallen zeg ik mijn vrouw of secretaresse “Laat niets en niemand mij storen vandaan. Deze dag behoort aan de Heer toe. Het maakt me niet uit of de president belt, ik kan niet gestoord worden!”.

En natuurlijk is het nooit de president die belt. In plaats daarvan is het een tiener die zegt dat ze op het punt staat om zelfmoord te plegen. Als zoiets voorkomt dan neem ik met alle liefde de telefoon aan. Maar nadat ik enkele minuten met deze persoon gesproken heb merk ik dat ze helemaal niet wanhopig is. Nee, in plaats daarvan wou ze naar haar vrienden toe opscheppen dat ze met mij gesproken heeft.

Als ik dan de telefoon weer neerleg klopt er iemand aan de deur – en er komt een bezoeker van de andere kant van de oceaan binnen die er op staat om mij slechts even tien minuutjes te spreken. Een half uur later vertelt mijn secretaresse dat er een belangrijk telefoontje op mij aan het wachten is. En voor ik er erg in heb zijn er heel wat uren voorbij gevlogen en is het laat in de namiddag. Ik ben geslagen door een plaag met onderbrekingen en realiseer me dat de dag voorbij is – en mijn Meester is beroofd van mijn beste tijd!

Begrijp me alstublieft niet verkeerd, ik wil bereikbaar zijn voor mensen. Maar ik kan de ongelooflijke rukken die de Heilige Geest doet aan mijn hart niet negeren. Het is een geestelijk trekken – iets dat maakt dat ik er naar verlang om naar mijn binnenkamer te redden en me te verbergen in de kostbare boezem van Christus!

Het complot van onderbrekingen van de duivel in mijn leven is op z’n ergst wanneer ik het meest vastbesloten ben om me af te zonderen en alleen bij de Heer te zijn. Onlang, nadat ik een oplossing had bedacht om me door niets te laten hinderen, werd ik weer overspoeld met onverwachte onderbrekingen. Het was zo overweldigend – en zo voor de hand liggend – ik schreeuwde het uit “Dit is een bovennaturlijke onderbreking! De duivel zelf zit achter deze onderbrekingen, hij heeft een complot gesmeed om mij weg te houden bij mij Geliefde!”

Vanaf die dag ben ik me meer bewust geworden van de subtiele maniertjes van de duivel om mijn gebedsleven te hinderen. Natuurlijk zijn de onderbrekingen zelf niet slecht in zichzelf – maar de kracht en de timing die er achter ligt vaak wel. Denk hier maar eens over na: Als satan een aartsengel kan vertragen die onderweg is om een boodschap naar Daniel te brengen, dan kan hij ook onze bezoekers en bellers net lang genoeg hinderen dat ze precies op het moment komen dat ik naar mijn binnenkamer toe ga!

Een jonge voorganger vertelde me eens van zijn ervaring met de samenzwering van onderbrekingen. Het leek er op dat al zijn onderbrekingen iets te doen hadden met menselijke noden. Er was altijd wel iemand die hulp nodig had – zijn hulp – en altijd net op het moment dat hij naar de binnenkamer getrokken werd om Gods aangezicht te zoeken. Na een tijdje herkende hij een conflict in zijn ziel: Hij werd uit elkaar gerukt door zijn roep naar de binnenkamer en zijn medeleven voor gebroken mensen.

Toen hij op een dag in gebed was stortte deze jonge man zijn hele hart leeg. Hij bad “Heer, hoe kan ik iemand afwijzen die in nood is? Hoe kan ik diegene die met pijn leven verwaarlozen?”.

Het antwoord kwam helder en duidelijk over “Mijn kind, hoe kun je mij verwaarlozen?”

Mijn vraag aan u is: Is dit nu net niet de kern van het probleem? Kan iemand of iets ooit belangrijker zijn dan onze Heer? Is er een nood en een pijn die belangrijker kan zijn voor ons dan Christus zelf? Natuurlijk moeten we tijd maken voor onze familie en voor anderen, Gods Woord gebied ons dat ook: Maar Christus moet altijd op de eerste plaats komen!

Jezus zelf trok zich ook terug van alle menselijke noden die rondom Hem waren, zodat Hij in alle stilte kon communiceren met Zijn hemelse Vader. En er moet een tijd komen in het leven van iedere Christen dat als hij naar alle gebroken, verontruste mensen kijkt die eisen aan hem stellen – inclusief zijn familie – dat hij zegt “Jullie zullen allemaal moeten wachten! Ik zal terugkomen – maar ik moet eerst naar mijn binnenkamer toe. Mijn ziel is hongerig en ik moet mezelf voeden aan Gods woord. Ik heb tijd alleen met de Heer nodig – want anders heb ik jullie ook niets te bieden dan alleen mijn zwakke, menselijke medeleven!”.

Ons vlees heeft een verbond met de duivel!

Ik heb nooit geloofd dat de duivel onze binnenkamer binnen kan komen – een plaats die geheiligd is door de tegenwoordigheid van God, waar Hij iedere roep van iedere toegewijde voorbidder hoort. Maar de duivel hoeft de binnenkamer niet binnen te komen om toch zijn doel te bereiken. En dat is omdat ons vlees al onder één hoedje speelt met hem!

Ziet u, ons vlees leeft in constante vijandschap naar God toe – en dat zal altijd zo blijven. Alleen door te vertrouwen op de glorieuze kracht van de Heilige Geest kunnen wij de volledige heerschappij hebben over ons vlees.

Maar we staan het ons vlees vaak toe om op te staan op de momenten dat we eindelijk tijd hebben om alleen met God te zijn. En we zijn ons er allemaal van bewust van wat daar op volgt: een constant geeuwen, wilde fluctuerende gedachten, een korte aandachtspanne. Onze gedachten dwalen ongecontrolleerd af, en gaan alle richtingen op. En na een tijd zijn we te moe om te proberen te bidden.

Het vlees heeft de strijd gewonnen. Waar de Geest er naar zocht om ons naar een plaats van overwinning te brengen, heeft vermoeidheid onze harten weg geroofd. Ik vraag me af of Jezus op dergelijke momenten naast ons staat, zoals Hij bij Zijn disicpelen deed, en zich afvraagt “Kun je niet één uur met Mij waken?”.

Denk er eens over na: Paulus zou ons niet geboden hebben om iedere gedachte krijgsgevangen te nemen om Christus te gehoorzamen, als het niet binnen onze macht lag dit te doen. Wij dienen onze binnenkamer binnen te gaan, vastbesloten en ons vlees dood achtend voor Christus, om het te ontdoen van iedere autoriteit en heerschappij. We hebben de kracht om iedere gaap, iedere rovende gedachte, iedere fysieke en mentale onderbreking onder de gehoorzaamheid van de Heilige Geest in ons te brengen.

Natuurlijk, fysieke uitputting is een andere zaak. God verdient onze beste tijd, onze meest productieve uren. Maar dat is exact hetgene wat Hij nauwelijks van ons ontvangt – kwaliteitstijd.

Als wij de hele dag in energie-vretende activiteiten zitten, dan zullen we Zijn aanwezigheid vermoeid en versleten binnentreden. Geliefde, wanneer dat het geval is dan is het beste wat je kunt doen gewoon naar bed gaan. God is geen harde leermeester; Hij gun Zijn kinderen hun slaap. Gebed is nooit bedoeld als een last, of als aanleiding voor schuldgevoel. In tegendeel zelfs, gebed – het leven van onze gemeenschap met God – moet gedaan worden wanneer we alert zijn, zowel mentaal als fysiek.

Zelfs de vroege kerkvaders kenden deze samenzwering!

In de vroege gemeente te Jeruzalem werden de Joodse weduwes verwaarloosd tijdens de dagelijkse distributie van voedsel. Natuurlijk zochten ze hulp bij de leiders van de gemeente.

Maar de apostelen voelden zich er niet goed bij om hun studie in Gods woord en hun gebedstijd op te geven om zich te buigen over deze administratieve taak. Dus riepen ze de gemeente bijeen en zeiden “… het is niet juist als wij de verkondiging van Gods woord zouden opgeven om het uitdelen van voedsel op ons te nemen” (Handelingen 6:2).

Als resultaat daarvan werden zeven mannen die goed aangeschreven stonden aangewezen om deze zaak te behartigen. Ondertussen beloofde de apostelen “wijzelf zullen ons wijden aan het gebed en aan de verkondiging” (vers 4). Deze afspraak leidde tot het volgende: “Gods woord vond steeds meer verbreiding: het aantal volgelingen in Jeruzalem groeide sterk en ook een groot aantal priesters kwam tot geloof” (vers 7). De gemeente groeide, omdat deze mannen weigerden om hun primaire taak te verwaarlozen!

Maar er zijn maar weinig voorgangers vandaag de dag die bereid zijn om zo’n offer te maken. Een voorganger keek me recht in mijn ogen aan en zei “Ik heb simpelweg de tijd niet om te bidden, ik ben te druk, er wordt teveel van mijn tijd gevraagd”. Een andere voorganger beleed naar mij “Ik heb al maanden niet gebeden. Ik sta wel eens stil bij een woord en heb soms een korte overdenking. Maar ik kan mezelf niet disciplineren tot gebed”.

Ik ontvang regelmatig erbarmelijke brieven van Christenen die klagen aan het gebrek van geestelijk leven en diepte in hun gemeenten. Veel schrijven mij “Onze voorganger is droog, zijn boodschappen zijn licht en zonder enige overtuiging. Het meeste van zijn tijd is hij druk met andere dingen”.

Ik wil geen enkele hard werkende, toegewijde voorganger veroordelen. Maar het feit is dat iedere dienaar opstaat en valt naar zijn eigen meester. En veel predikers van het evangelie vandaag de dag zijn zich er niet bewust van dat ze het slachtoffer zijn geworden van een satanische samenzwering van onderbrekingen!

Deze mannen zijn continu onderweg, en zijn verzand onder een lawine van taken en kleine details. En als hun gemeente temidden van een bouwproject zit wordt het probleem alleen maar erger. Ze voelen zich gedwongen om op de bouwplaats te blijven om overal boven op te zitten.

Een dergelijk heen en weer rennen kan een verslavende manier van leven worden voor veel voorganger. (Mijn opa noemde zulke voorgangers predikanten met zand in hun schoenen). En terwijl ze zo rond rennen en proberen overal boven op te blijven zitten, verwaarlozen ze de Heer en bedriegen ze hun gemeente.

Ik geloof dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom Christenen van het geloof afvallen – met name jonge mensen. Dode, droge predikanten zijn zo bezet geraakt met zakelijke aangelegenheden dat ze geen tijd meer hebben voor gebed om een vers woord uit de hemel te ontvangen. Ik kromp ineens toen een voorganger van een van Amerika’s grootste evangelische kerken me op een dag vertelde “Ik kan niet er tussenuit knijpen om te bidden. Mijn gemeente kan niet door een deur met mij, ik moet teveel dingen doen in de gemeente”.

Deze man realiseert zichzelf niet dat gemeenten een voorganger prefereren die zichzelf insluit met God – om de ouderlingen en anderen zich druk te laten maken over de dagelijkse gang van zaken. Een dienaar van God dient niet zo te handelen als een of andere zakelijke CEO. Zijn tijd dient gegeven te worden aan gebed en het studeren van Gods woord!

Ik dank God voor iedere voorganger die trouw is naar zijn gezin en naar zijn gemeente. Dergelijke mannen zijn rechtvaardig, gewetensvol en hun leven is een open boek. Maar het is mogelijk voor iedere godvruchtige bedienaar om onder de heerschappij van satans samenzwering van onderbrekingen te komen – om zo weerhouden te worden van een diepere wandel met de Heer!

Iedere gemeente die van zijn voorganger houd zou continu voor hem moeten bidden: “O Heer – verlos onze voorganger van de geest van de landloper. Bewaar hem voor de samenzwering van de duivel, laat hem weten dat hij de strik van de duivel moet ontlopen – en moet vluchten als een ontsnapte vogel naar uw hemelse schuilplaats!”

Er is ook een grote samenzwering in de huizen van Christenen!

Satans samenzwering van onderbrekingen is het meest effectief in de huizen van de Christen. De talloze onderbrekingen die mannen en vrouwen ervan weerhouden om samen te bidden zijn niet toevallig. En zij die het uiteindelijk lukt om te bidden ontdekken dat de intimidatie van onderbrekingen alleen maar toeneemt!

De duivel weet dat hij christelijke gezinnen niet hoeft op te breken om zijn belangrijkste doel te behalen. Het enige dat hij hoeft te doen is om godvruchtige mensen van gebed en Gods woord te weerhouden. Hij weet dat als hij hun bijbelstudie en tijd met God kan onderbreken, dat ze zullen wankelen in geloof.

Per slot van rekening zijn gebedsloze ouders, zwakke ouders. Ze hebben geen geestelijke autoriteit om de geest van de wereld buiten de deur te houden. Ze zijn geen bedreiging voor het koninkrijk van de duivel of voor een van zijn bolwerken. En het resultaat is dat hun kinderen een prooi worden voor demonische verleidingen.

De meeste gebedsloze ouders eindigen uiteindelijk op hun bank voor de TV – waar ze vele uren van hun tijd weg gooien, geestelijk saai en verhard worden. En dat is het ware kwaad van het hebben van een TV: het wordt de grootste onderbreking van de tijd die rechtmatig aan God toekomt!

Overweeg dit feit eens: Tegen de tijd dat hij achttien is heeft de gemiddelde tiener ongeveer zes jaar van zijn leven voor de TV doorgebracht. Maar in diezelfde periode, hij hij slechts enkele maanden in de gemeente doorgebracht. Het tragische is dat de meeste Christenen moeite hebben om een uur lang in een aanbiddingsdienst door te brengen – maar ze kunnen met gemak drie uur lang naar een of andere special op TV kijken, zonder ook maar een spoor van ongeduld!

Er was een tijd, nog niet zo lang gelden, waar gelovigen nog gevoelig waren voor de stem van de Heilige Geest die hen opriep om naar hun binnenkamer te gaan. Maar nadat ze weken en maanden hebben doorgebracht, waarin ze uren hebben weg gegooid voor de TV, horen ze niet langer meer die stille, zachte stem van God. Zijn stem wordt overstemd door alle wereldse stemmen die uit dat apparaat komen!

U kunt misschien zeggen “We hebben een goede balans nodig en iedere TV zit een uit-knop , je kunt hem gewoon uitzetten”. Maar hoeveel Christenen doen dat nu werkelijk? Hoeveel mensen hebben de zelfbeheersing om alle schreeuwende stemmen van de wereld uit te zetten om in stilte te gaan zitten en alleen de stem van God te horen? Waar zijn de Christelijke ouders die de moed hebben om de autoriteit te nemen over de samenzwering die zich in hun eigen woonkamer afspeelt? Hoevelen zetten hun TV lang genoeg uit om de Heer in gebed te horen?

Voorbij alle naaktheid en vuile, goddeloze immoraliteit is het echte probleem van de TV dat het teveel van onze tijd opneemt, het houd ons af van die broodnodige gemeenschap met de Heer. We dienen simpelweg de autoriteit te nemen over dit misbruik nemen. En de tijd die we besparen door geen TV te kijken moeten we aan de Heer geven, in de binnenkamer van gebed. Anders zullen we nooit voorbereid zijn op de verschrikkelijke dagen van het schudden dat over de mensheid zal komen – omdat onze gezinnen zonder Gods beschermende muur van vuur zal zijn!

Wat is de oplossing?

De Heer heeft mij de volgende stappen laten nemen om mijn gebedstijd te bewaken en iedere satanische samenzwering tegen te gaan. Ik geloof dat deze stappen ook voor u bedoelt zijn.

Maak gemeenschap met de Heer het primaire doel van uw leven

Dit moet een beslissing van leven en dood zijn voor u. Gemeenschap in gebed en het bestuderen van Gods woord kunnen niet optioneel zijn. Uw gedachten zouden niet slechts moeten zijn dat u zou moeten bidden – maar dat u niet kunt overleven zonder gebed! Job verklaarde “… de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd” (Job 23:12).

Alleen wanneer gebed belangrijk genoeg wordt zult u de tijd maken om het te doen. Maar de meeste Christenen – ook voorgangers – verwaarlozen hun gebedsleven simpelweg omdat ze het belang en de effectiviteit ervan niet erkennen. Ik weet als een voorganger, dat ik het lef niet heb om mensen te bedienen voordat ik bij de Heer geweest ben, ik zou anders een onrendabele dienaar zijn.

De waarheid is dat het onmogelijk is om tijd weg te gooien als u in gebed bent om God te zoeken. Daarnaast bereikt de bidden man of vrouw buiten de binnenkamer meer werk in minder tijd, zonder zich te moeten haasten.

Maar het meest effectieve werk voor God dat we ooit zullen doen is op onze knieën. Terwijl de gebedslozen van hot naar her rennen en proberen grote dingen te bewerken is de biddende Christen had aan het werk om koninkrijken te bewegen en bolwerken te vernietigen – en terwijl hij daarmee bezig is een reus voor God te worden!

Ten tweede dient u uw afspraken met God heiliger en belangrijker te achten als uw afspraken met mensen – ongeacht wie het zijn!

Hoe pijnlijk moet het zijn voor de hemel om te zien hoe weinig Christen eigenlijk geven om de majesteit van onze God, de Koning van alle glorie. We zijn vaak oneerbiedig in de manier waarop we Hem laten wachten. En alsof het niets is annuleren we plotseling onze plannen om Hem te ontmoeten – zelfs voor de kleinste kleinigheid!

Kunt u zich voorstellen dat iemand de schepper van hemel en aarde laat wachten omdat die persoon nog zijn favoriete TV programma wil afkijken? Dat is wel wat de meeste van ons doen! Het is zelfs nog ergers wanneer we niet eens de moeite nemen om in Zijn aanwezigheid te komen! Het is niet dat we onze afspraak met Hem vergeten – maar we weigeren willens en weten om voor Hem te verschijnen!

Jesaja klaagde “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht” (Jesaja 53:3). Als ik het toesta dat onderbrekingen tussen mij en mijn afspraak met de Heer komt, dan verberg ik mijn gezicht voor Hem en waardeer ik Hem niet!

Ten derde dient u iedere onderbreking, als het binnen uw macht ligt, af te wijzen – en geestelijke autoriteit te nemen over die onderbrekingen die u als bovennatuurlijk onderscheid!

Natuurlijk komen sommige onderbrekingen door mijn eigen schuld – en vaak is het volkomen onzin. Er is niets samenzweerderigs aan heel veel van de onderbrekingen die ik op een dag te verduren heb. Maar u dient continu op uw hoede te zijn dat satan kan samenzweren om u op bovennatuurlijke manier te onderbreken, vooral wanneer u zichzelf heeft toegewijd aan gebed en het zoeken van de Heer!

Maar ik dank God dat we nooit volledig zijn overgeleverd aan het werktuig van de duivel. We kunnen zijn tactieken ontmaskeren, het woord van geloof spreken en in Jezus’ Naam iedere onderbreking stoppen. En door de kracht van Gods Geest in ons, kunnen we de weg effenen naar de poorten van de Heer – en vrijmoedig tot Zijn troon van genade komen om hulp in onze tijd van nood te ontvangen. Dat is wat de Heer verlangt voor ons allemaal.

Kruisigt u uw vlees vandaag om terug te keren naar de binnenkamer van gemeenschap met de Heer? Geeft u alle verkwistende, wereldse uren op die u voor uw TV doorbrengt om te verkrijgen wat niets op deze wereld u kan geven?

Roep het uit naar de Heer om u te verlossen vandaag, door de kracht van Zijn Geest. Neem autoriteit over satans samenzwering van onderbrekingen in uw leven, die ingesteld zijn met het doel om uw geloof schipbreuk te laten leiden. En treed de volheid binnen van uw wandel met Christus zoals God voor u geplanned heeft.

Amen!

David Wilkerson – april 1997

Advertenties
 1. Mission 4 Unity
  09-12-2011 om 09:57

  goed initiatief om het werk van David Wilkerson te vertalen. God zegen de voortzetting van jullie werk.

 2. Rina Jongsma
  10-12-2011 om 16:32

  Bedankt voor de vertaling! Deze boodschap had ik denk ik echt weer even nodig.

 3. 12-12-2011 om 11:43

  Precies raak deze boodschap!
  bedankt voor het vertaalwerk,ik waardeer de dagelijkse stukken enorm!

 4. 14-12-2011 om 21:57

  Dit artikel heeft mij de ogen geopend, ben er heel blij mee!

 5. 20-12-2011 om 18:05

  Dit is een mooie preek van David Wilkerson en zo waar! Als ik naar mezelf kijk: er is meestal weinig verzet als afleidingen zich aandienen.

 6. Egbert
  02-12-2012 om 10:27

  In mijn strijd om tijd met God te zoeken kwam ik op deze site. Een boodschap die de kern raakt. Dank voor deze site…….dank!

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: