Home > Preken (Pulpit) > De prive-oorlog van een heilige

De prive-oorlog van een heilige

Het boek Openbaringen vertelt ons dat in de laatste dagen de duivel in boosheid zal opstaan en ten strijde zal trekken tegen het restant. Dit restant is natuurlijk het lichaam van Christus, bestaande uit een ieder “die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (Openbaring 12:17). Wij spreken in de gemeente vaak over geestelijke oorlogsvoering. De oorlog die beschreven wordt in Openbaring is een wereldwijde aanval die de duivel opent tegen het lichaam van Christus: “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren” (Openbaring 13:7).

Iedere gelovige is soldaat in het grote leger van de Heer. En de duivel voert een demonische oorlog tegen dit leger. Overheden en machten uit de hel openen een volledig aanval tegen Gods heilige restant. De apostel Paulus verklaart dat op ieder front “wij trekken niet ten strijde naar het vlees … de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk” (2 Korintiërs 10:3-4)

Sta eens stil bij deze “oorlogsgebieden” op de wereld:

 • In moslim naties is de geestelijke oorlog die plaatsvind een demonische aanval op het getuigenis van Jezus Christus
 • In Europa is de strijd tegen de kerk een oorlog van secularisme. Een voor een worden de landen in Europa compleet seculiere landen.
 • In Zweden heeft de oorlog te maken met ongeloof. Een onderzoek zegt dat slechts 20% van de bewoners gelooft in God
 • In engeland heeft de oorlog te maken met afvalligheid. Een natie die een een licht voor de wereld was, en zendelingen over de hele wereld stuurde, sluit met een razend tempo al haar kerken
 • In Amerika is de oorlog van de duivel tegen de kerk een aanhoudende vloed van sensualiteit en materialisme. De wapens in deze oorlog zijn liefde voor geld en een verslaving aan genot

Op dit moment vieren de overheden en machten uit de hel feest. Ze zijn ervan overtuigd dat ze zo krachtig zo, zo hoog en machtig dat ze niet neergehaald kunnen worden. Deze demonische machten hebben zich geïnfiltreerd binnen hoge plaatsen van de mensheid: de media, politieke posities, het hooggerechtshof. Het gebeurt zelfs bij in bezit genomen religieuze denominaties, terwijl leiders er haast mee maken om homostellen te huwen en homoseksuelen aan te stellen.

Al deze demonische overheden hebben een agenda. Ze bewerken jonge schoolkinderen wat betreft de “correctheid” van homoseksualiteit, ze streven er naar om de morele waarden aan te tasten. Ze werken er hard aan om de reddende kracht van het evangelie neer te halen. We zien de donkere wolken al samenpakken boven Washinton DC, terwijl steeds meer en meer gekozen leiders proberen om het homohuwelijk legaal te maken.

Het lijkt er op alsof ieder instituut, ieder bureau nu geïnfiltreerd is en gedomineerd wordt door deze goddeloze, geestelijke machten. U kunt bijna het leedvermaak en de trots van deze demonische machten al horen: “We krijgen alle macht, we gaan de oorlog winnen”. En het lijkt er ook op alsof ze winnen.

Maar we weten hoe deze oorlog zal eindigen: bij het kruis, in de overwinning van Jezus Christus. Paulus vertelt ons “want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korintiërs 10:4-5).

1. Er is een ander strijdperk in deze oorlog: de prive-oorlog van individuele kinderen van God

Iedere gelovige op aarde wordt geconfronteerd met zijn of haar eigen prive-oorlog. De Bijbel verklaart “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd … een tijd van oorlog en een tijd van vrede” (Prediker 3:1, 8).

Op dit moment geniet u misschien van een seizoen van vrede en ik dank God voor zulke seizoenen, wanneer vreugde opspringt. Ik hoop dat de meerderheid van de lezers op dit moment genieten van een seizoen van rust en vreugde. Maar er komt ook een seizoen van oorlog. En die oorlog zal niet te maken hebben met het grote lichaam van Christus wereldwijd, maar het zal een prive-oorlog zijn. Het zal strijd en worstelingen bevatten die alleen bekend zijn bij u.

Dit is een strijd van het vlees – ik noem het “ziele oorlog” – en ze brengen een last met zich mee die u niet met iedereen kunt delen. Zelfs uw partner of uw beste vriend kan niet helpen om dit te dragen. Ze kunnen simpelweg uw strijd niet begrijpen. Deze prive-oorlogen en strijden overweldigen zowel het lichaam als de ziel. En het zijn eenzame oorlogen, ze gaan alleen over Jezus en u.

Mijn vrouw noemt haar prive-oorlog haar “stille oorlog”. Terwijl ik de pijn op haar gezicht zie zeg ik tegen haar “Alsjeblieft Gwen, vertel me toch waar je doorheen gaat”. Ik wil wel helpen, haar bemoedigen, voor haar bidden. Maar ze antwoord “Het zit te diep, ik kan het niet uitleggen alleen God weet ervan”.

Mijn zoon Greg heeft 2.5 jaar doorgebracht in een ongelooflijke pijn, dit was het gevolg van een ongeluk. Zelfs de sterkste pijnstillers konden zijn fysiek lijden niet verminderen. Hij zat in een prive-oorlog die hij gewoon niet kon uitleggen. Niemand in de familie kon hem helpen, niet zijn vrouw en ook zijn ouders niet. Ik zou tegen hem zeggen “Zoon, ik kan me enkel voorstellen waar je momenteel doorheen gaat”. En hij zou dan zeggen “Nee pap, dat kun je niet, je weet het simpelweg niet”.

Zijn pijn was zo diep en pijnlijk, dat hij er geen woorden aan kon geven. Op een bepaald moment vertelde hij mij “Ik vraag God niet eens meer waarom. Ik wil gewoon een uur zonder pijn. De oorlog waar ik me in bevind is om een klein stukje verlichting te vinden in waar ik nu doorheen ga”. Het was een strijd waar hij alleen in stond.

Geliefden, dit zijn allemaal oorlogsgebieden, bloedige oorloggebieden. En wanneer we ons in een van hen bevinden, is er geen dansen, geen schreeuwen, geen lachen of blijdschap.

Ik weet iets over prive-oorlogen

Ik heb ook mijn deel van deze oorlogen gehad. Toen mijn dochter Bonnie werd geslagen met kanker, trokken mijn vrouw en ik hand in hand ten strijde tegen de machten van de hel. Drie dagen lang moest Bonnie opgesloten worden in isolatie terwijl kobalt haar lichaam in gestraald werd. Ze kon niet eten en kon ook geen bezoek ontvangen.

Buiten in de hal was mijn vrouw Gwen aan het einde van haar kunnen gekomen als moeder. Ze huilde terwijl ze met haar vuist tegen de muur sloeg en zei “Waarom Heer? Het is allemaal teveel voor mij”. Ik was ook compleet overweldigd door de pijn van de beproeving waar mijn dochter doorheen ging. Ik stapte de auto in en reed naar het platteland, daar parkeerde ik de auto en begon te wandelen over een landweggetje. Al snel schreeuwde ik het uit naar God:

“O Heer, eerst moest Gwen de strijd aan gaan met kanker, toen onze dochter Debbie. En nu Bonnie ook al? Vertel me, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik tegen U gezondigd dat u al dit lijden over ons heen brengt?”. Niemand op aarde kon me in dat uur van duisternis helpen. Geen enkele predikant of christelijke raadgever kon me bereiken. Er hadden duizend heiligen naast me kunnen staan om te zeggen “Je gaat het redden David, niet huilen, niet schreeuwen naar God, geloof gewoon!”.

Maar geen enkele van die woorden zouden mij bereiken. Ik kon nooit aan iemand uitleggen wat de diepte van de pijn was die ik op dat moment doorstond. Ik had iets bovennatuurlijks nodig, iets dat alleen God kon bieden. Ik had een woord van liefde nodig van mijn hemelse Vader. Ik moest deze oorlog winnen met geen enkele andere hulp dan de hulp van Gods Geest.

En God kwam ook, de Heilige Geest fluisterde tot mij “Uw dochter heeft twee vaders. Zeg mij, wie van de twee kan haar nu vasthouden in die kamer?”. En ik antwoordde “U kunt dat Heer”. Het was alsof de Heer tegen mij zei “Leg je gezin in Mijn handen. Het is goed, huil maar, haal het maar uit je systeem. Ik ken alles wat je nu voelt, Ik voelde hetzelfde voor Mijn Zoon. Vertrouw er op dat Ik een Vader ben voor je dochter, voor jou en voor je gezin”.

In die periode van onze wanhopige noodkreten trad Jezus de kamer van Bonnie binnen en hield haar drie dagen lang vast. Prijs God, want Hij heeft haar genezen! Zo vaak overtuigen wij Christenen onszelf dat we tijdens onze strijd de tanden stevig op elkaar moeten houden. We zeggen tegen anderen “Alles is in orde” maar dat is het niet! God wil niet dat we ons goed houden aan de buitenkant. Hij weet waar we doorheen gaan, en hij weet dat het iets is dat we alleen met Hem kunnen delen.

2. Sommige staan oog in oog met een prive-oorlog die in de bijbel ook wel “een seizoen van zwaarte” genoemd wordt

De apostel Petrus schrijft: Wij “die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd” (1 Petrus 1:5-6).

Het Griekse woord in dit vers spreekt ook wel over neerslachtigheid. Als je aan een godvruchtige heilige zou vragen naar zijn prive-oorlog, dan zal hij waarschijnlijk de zwaarte vermelden die Petrus hier beschrijft.

Iedereen die dicht bij Jezus wandelt heeft verschrikkelijke seizoenen gekend waarin hij met een verzwaard hart heeft rondgelopen. Door de geschiedenis heen hebben Gods dierbaren lange dagen van de ene tegenslag na de andere doorgemaakt. Ze werden dag na dag wakker met weer een ander slecht bericht en weer een strijd die ze onder ogen moeten komen. Ze hebben allerlei zaken doorstaan: gezinsproblemen, gezondheidsklachten, financiele problemen, of situaties waarbij kinderen, kleinkinderen of andere geliefden door verschrikkelijke tegenslagen moesten gaan.

Zelfs koning David, een man van groot geloof, getuigd “Mijn ziel schreit van kommer” (Psalm 119:28). Dit spreken is afkomstig van een man naar Gods hart. David zegt hier simpelweg “Ik ben uitgeblust, ik raak vermoeid onder al deze lasten. Mijn leven verkeerd in uiterste nood”.

Maar door dat alles heen zegt Petrus: “verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde” (1 Petrus 1:8). Waarom? Ons wordt vertelt dat deze verzoekingen het meest over de godvruchtigen heen komt.

Ik heb troost geboden aan een herder wiens verhaal hartverscheurend was

Een dienaar was in diep verdriet over zijn zoon die beschuldigd is geworden van de moord op twee personen. Over een seizoen van zwaarte gesproken; deze herder doorstond de ene pijn na de andere. Terwijl ik met hem sprak noemde hij andere verschrikkelijke tegenslagen in de leven van zijn gezin waardoor mijn hart gewoonweg brak.

Ik bood hem Schriftgedeelten van troost aan en herinnerde hem er aan dat de rampen van de rechtvaardige talrijk zijn. Deze beproeving zal uiteindelijk leiden tot een groter geloof. Maar hij antwoordde mij “Broeder David, ik ben nog niet zover. Mijn pijn is te groot om te dragen, ik ben op dit moment gericht op de pijn van mijn zoon”.

Ik weet hoe het is om zo’n seizoen van pijn over een geliefde te moeten meemaken. Het drukt op mij als een last terwijl ik naast de ouderlingen zit in de gemeente, luisterend naar hun boodschappen van hoop en bemoediging en opbouwende oproepen tot geloof. Al die tijd is mijn hart gebroken in pijn.

De gemeenschap zingt “Schud die zware banden af, leg uw zware lasten neer”. Maar het vergt veel meer dan een lied, meer dan een preek, meer dan een ontmoeting met de Heilige Geest om u op te richten wanneer u gegrepen bent door een diepe zorg en een zwaar hart. Ongeacht hoe krachtig de preek of hoe glorierijk de aanbidding ook is. Ik verlaat de dienst niet opgewekt maar nog steeds teneergeslagen door verdriet.

In zulke seizoenen van zwaarte is er niemand – geen dienst, geen boodschap, geen raadgever – die de zwaarte van mij weg kan nemen. Het is uw prive-oorlog en het is iets waar u doorheen moet strijden tot aan de overwinning. Gebed helpt – alle geestelijke zaken helpen – maar God wil dat het uw overwinning is.

3. Sommige prive-oorlogen zijn het resultaat van “hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten” (Jakobus 4:1)

Onlangs las ik enkele hoofdstukken uit een beroemd boek wat enkele jaren geleden geschreven is. Het boek ging over de prive-oorlog van een godvruchtige heilige. Deze man werd enorm gewaardeerd als een oprechte, liefdadige man van God. Hij had de Heer jarenlang trouw gediend, hij was een gebedsstrijder, een aanbidder, een man van integriteit en eerlijkheid, en hij hield van Gods Woord. Zelfs de vijanden van deze man bevestigden zijn gerechtigheid.

Toen op een dag stortte zijn hele wereld in. Op een nacht van lust maakte hij de vrouw van een andere man zwanger. In alle paniek om zijn verschrikkelijke zonde te bedekken regelde hij een huurmoordenaar om de man van deze vrouw te laten omkomen.

De zonde van deze man haalde hem in en hij werd geopenbaard. In twee hoofdstukken beschreef hij gedetailleerd hoe de verschrikkelijke prive-oorlog was die volgde. Hij werd geslagen met een verlammende ziekte. Al zijn vrienden verlieten hem, zijn zonen keerde zich tegen hem. Hij stond onder de roede van tucht van God en schreeuwde het uit omdat zijn last ondraaglijk werd.

Deze man werd overspoeld met schaamte voor het feit dat hij Gods Naam zo onteerd heeft. De schuld die hij droeg was ondraaglijk. Zijn ziel werd overspoeld met verdriet en bittere tranen, en hij schreeuwde hardop “Ik ben een dwaas geweest, een hypocriet! Hoe kan ik ooit vergeven worden?”. Zijn mentale angst maakte dat hij van de ochtend tot aan de nacht in rouw was. Zijn dagen waren rusteloos en hij kon niet slapen. Hij zakte af in een diepe depressie met het idee dat God hem verlaten had.

Zijn lichaam ging kapot aan de pijn, zijn botten deden hem zeer en er ontwikkelde zich een verschrikkelijke pijn in zijn rug. Uiteindelijk voelde hij de pijn door zijn hele lichaam heen. Op dat moment schreef hij “Het enige dat ik nu nog doe en kan is kreunen”. De prive-oorlog van deze man werd zo overweldigend dat hij zich compleet verlaten voelde. Dag na dag huilde hij en riep hij het uit “Mijn God, waarom heeft U mij verlaten? Mijn zonden hebben mij overweldigd”.

Ik denk dat u zich op dit moment wel realiseert dat dit beroemde verhaal in de bijbel staat. De heilige die viel was koning David. U kunt zijn bekentenis in Psalm 38 en in het bijzonder in Psalm 69 lezen.

Waarom haal ik de prive-oorlog van David naar voren?

Ik verwijs naar het voorbeeld van David omdat het dezelfde prive-oorlog is waar veel gelovigen vandaag de dag mee kampen. Ik spreek over gelovigen die in zonde zijn gevallen. De oorlog van David kwam niet vanuit een vermoeidheid of zwaarte. Het kwam door een totale aanval van de vijand. Paulus schreef dat een geest van lust over de wereld gekomen was. Er zouden verleidingen uit de diepste putten van de hel komen gericht tegen Gods heiligste mensen. Om die rede mogen we geen minuut denken dat heilige, rechtvaardige mensen immuun zijn voor het vallen voor de lusten van het vlees.

Veel Christenen geloven dat als ze trouw bidden en Bijbel lezen dat ze niet verzocht zullen worden. Maar David was een ware voorbidder, een man naar Gods eigen hart; niemand hield meer van de Heer dan hij. Deze heilige man werd fel verleid en hij bezweek aan zijn lusten.

Ziet u, de goddelijkste heiligen zijn het primaire doelwit in dit type oorlogsvoering. Jakobus sprak trouwe gelovigen aan toen hij waarschuwde “Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?” (Jakobus 4:1). Deze prive “lust-oorlogen” en strijd van het vlees zijn niet enkel voorbehouden aan vrijgezellen. Ook getrouwde mannen en vrouwen – godvruchtige, biddende, trouwe gelovigen – staan hier aan bloot. Paulus waarschuwt iedere volgeling van Christus wanneer hij schrijft “wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle” (1 Korintiërs 10:12). Jezus gaf een soortgelijke waarschuwing aan zijn discipelen: “Bidt, dat gij niet in verzoeking komt” (Lucas 22:40).

Mijn hart gaat uit naar een ieder die, net als David, grond hebben verloren door lust. Misschien beschrijft dit u wel. Misschien staat u op dit moment middenin zo’n verschrikkelijke prive-oorlog. En bent u, net als David, bekend met de gevolgen. Dag na dag ondergaat u schuld, vrees en verwarring. Maar ik wil u er aan herinneren, u staat nu temidden van de oorlog maar wij weten wie de Overwinnaar is!!

David heeft geleerd hoe hij zijn prive-oorlogen kan winnen

Hoe strijden we een goede strijd? David schreef: Hij “die mijn handen oefent ten strijde” (Psalm 18:34). Er is geen formule, geen strijdplan die gemaakt moet worden tegen de verleidingen van de duivel. De hemelse Vader werkt op een mysterieuze manier en verricht Zijn wonderen in onze levens. We kunnen iets leren van hoe Zijn Geest werkt in het voorbeeld van David:

1. Ten eerste schreeuwde David het uit tot de Heer

“O Heer, haast u! Help me snel, want ik ga vallen. Maak alstUblieft haast en verlos mij, maak dat ik kan ontsnappen. Uw Woord beloofd dat U me zult verlossen, dus doe het!” (zie Psalm 70). Ik wil u het volgende vragen: Hoe vaak heeft u eenzelfde soort gebed geuit? “O Heer, hoe lang duurt het voordat U mij hieruit verlost? Doe alstUblieft iets, dit duurt te lang. Waar is mijn ontsnappingsroute die beloofd is in Uw Woord?”.

De waarheid is dat we allemaal weg willen uit de oorlog waar we ons in bevinden. We zijn moe van het vechten, vermoeid van de strijd. We denken “Ik heb lang genoeg gevochten. Ik ben nu zo vermoeid en sta op het punt om te vallen”. Zelfs Jezus zei aan het kruis “Vader, waarom heeft U mij verlaten?”.

Maar God zal sommigen niet uit hun oorlog wegtrekken. Waarom niet? Ten eerste is oorlog de manier waarop de Heer de soldaten in Zijn leger bekrachtigd en onderwijst in wijsheid. Ten tweede heeft Hij ons nodig in de oorlog. Ziet u, u staat in het centrum van het conflict en anderen die u nabij staan zijn afhankelijk van uw voorbeeld. Als God u wegtrekt is het mogelijk dat veel van uw vrienden en familie zullen wegvallen, omdat ze u nooit hebben zien strijden in uw prive-oorlog.

Ziet u het grote beeld hier? U bent degene die God gebruikt om de vijand terug te drijven. U bent degene die Hij wil onderwijzen in strijd. U bent de strijden waar God doorheen werkt en Hij gebruikt uw voorbeeld om een zwakkere broeder op te bouwen.

2. David maakte een beslissing: “In leven of dood, ik zal de Heer verheerlijken in deze strijd”

Deze godvruchtige man zei hier in essentie “Ik heb gebeden voor een gemakkelijke uitweg. Maar tot aan het moment dat God mij verlost zal ik Hem verheerlijken door mijn oorlog. Ik zal Hem prijzen, ongeacht waar ik doorheen moet gaan.

Sta eens stil bij wat David schreef in deze psalm: “laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is groot!” (Psalm 70:4). “Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen” (Psalm 34:4). “allen die U zoeken … bestendig zeggen: De HERE is groot!” (Psalm 40:16).

Dit zou ook onze kreet moeten zijn. Net als David zouden we ons hart er op moeten instellen om de Heer te verheerlijken temidden van onze oorlog. Dit betekent niet dat onszelf moeten forceren om een vrolijk gezicht op te zetten. Nee, het betekent dat onze aanbidding van God simpelweg onuitgesproken is; we verheerlijken Hem in stilte door onze strijd heen, uur na uur. Het betekent stilstaan temidden van een woedende storm en duidelijk in ons hart verklaren “Heer, ik geloof!”.

3. David wierp zichzelf volledig op de genade van God

Sta eens stil bij Davids ongelooflijke getuigenis: “Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o HERE” (Psalm 94:18). David had geleerd: “De Heer zal het nooit toestaan dat mijn nood mij overwint. Door Zijn genade zullen mijn problemen mij niet neerhalen”.

Hier was een openbaring van David van de genadige, liefdevolle goedheid van de Heer. In iedere strijd tegen onze lusten is God altijd vol genade tegenover de berouwvolle. David schreef: “Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn” (Psalm 103:8-14).

Geliefde heilige, zult u dit tot uw getuigenis maken? Kunt u naar al uw noden, tegenslagen, angsten en verzoekingen kijken en in geloof zeggen: “Door Gods genade zal ik niet vallen! Ik zal niet overmeesterd worden door deze dingen”? Hij zal u antwoorden: “Ik zal het niet toestaan dat u overweldigd wordt, Ik heb voldoende genade voor u”. “Mijn genade is u genoeg” (2 Korintiërs 12:9).

Hier is een laatste woord over dit onderwerp van David zelf: Hij “die oorlogen doet ophouden” (Psalm 46:9). Houd in iedere prive-oorlog waar we mee geconfronteerd worden uw ogen en uw gedachten hier op gericht: Gods genade en liefdevolle goedheid zullen nooit tekort schieten, Amen!

David Wilkerson – oktober 2007

Advertenties
 1. Ad Riep
  25-02-2012 om 21:52

  Hoe je ook door Gods woord wat je doormidden snijd als een tweesnijdend zwaard en vaneen scheid waar je door heen moet, God staat het toe maar geeft ook weer rust en vrede zodat je ertegen bestand bent. Geprezen zij de Heer. Zijn liefde is groot.

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: