Home > Preken (Pulpit) > Dwalende ogen

Dwalende ogen

Ik heb geen televisie of videorecorder en door Gods genade ben ik weg gebleven van alle vormen van pornografie. Maar sta eens stil bij al die Christenen die wel een tv, en zelfs een kabelaansluiting hebben. Het is 10 uur ’s avonds geweest, de kinderen liggen op bed en ze zitten op de bank naar een 16+ of 18+ film te kijken. Recht voor hun ogen zien ze volwassen mensen ontucht plegen en allerlei andere kwaadaardigheden uithalen. Zowel geestelijk als lichamelijk word je er in opgenomen.

En anders is er nog wel dit scenario: U bent weg van huis en niemand kent u. U voelt zich eenzaam en er komt een nieuwschierigheid over u heen. De vijand van uw ziel fluistert tegen u “Ga naar die en die film – gewoon één keertje – je kunt later wel berouw tonen!”. Dus u gaat naar een 16+ of 18+ film, het is bedorven en het maakt dat u zich vies en zondig voelt. U verlaat die bioscoop en voelt u volledig leeg! Of in plaats van er op uit te gaan zapt u simpelweg naar een film in een of ander motel.

Op dat moment – terwijl een kind van God zijn ogen heeft vastgekleefd aan een smerige, slechte en sensuele film – verlaat de Heilige Geest vol verdriet de kamer. Hier is nog een mogelijk scenario: Terwijl u over de straat loopt stopt u bij een kiosk en laat uw ogen langzaam langs alle seksboekjes en een aantal andere verachtelijke boekjes glijden. U kijkt gewoon! U koopt een krantje en tegelijkertijd ook een van die boekjes, u steekt het snel tussen de pagina’s van de krant. U neemt het mee naar huis en verbergt het en haalt het stiekem tevoorschijn om vol lust te ontbranden vanwege de inhoud. Na een tijdje gooit u het van walging weg en zegt “Nooit meer! Het is stom, wie heeft dit nou nodig?!”

Maar er is nog iets veel ernstigers aan de hand: Stel dat ik over straat loop naar mijn werk of naar de kerk, of dat ik in een bus of metro zit en mijn ogen zijn op “zwerftocht” – ze kijken altijd rond! Satan pronkt het vlees aan alle kanten! Velen kleden zich en wandelen alsof ze door een demon bezeten zijn! Ze zijn als wandelende pornografie, een verleiding voor uw ogen. Ook al zijn zowel mannen als vrouwen schuldig aan het hebben van “zwervende ogen”, mannen zijn er waarschijnlijk vatbaarder voor. Vrouwen houden vanuit de hoeken van hun ogen in de gaten hoe hun christelijke echtgenoot zijn hoofd draait en vrouwen volgt met zijn “zwervende ogen” – in het restaurant en zelfs in de kerk!! Vrouwen kijken naar de ogen van hun echtgenoot! Er is niets respectlozer of meer vernederend voor een vrouw dan een man die met zijn ogen ronddwaalt in haar aanwezigheid!

In de stad wordt dit allemaal nog versterkt door het grote aantal mensen, de sensuele reclames en de manier waarop de goddelozen zich kleden. Jaren geleden droegen vrouwen hier in New York jurken tot aan de grond! Zij waren bescheiden – ze konden zelfs nog blozen. Het was een schande om zelfs maar een stukje enkel te laten zien. Vandaag de dag kleden vrouwen zich steeds vaker als hoeren die op rooftocht zijn! Het is nog geen vijftig jaar geleden dat dergelijke vrouwen zouden zijn opgepakt door de politie, om vervolgens omhuld met een deken een boete te ontvangen vanwege publieke onzedelijkheid! U kunt er zeker van zijn dat de verleidingen alleen maar erger zullen worden naar mate we dichter bij de laatste dagen komen, het zal verschrikkelijk zijn!

De vraag is waarom zou een waarlijk kind van God zijn of haar ogen fixeren op deze goddeloze smerigheid? We weten dat de begeerte van het oog een van de grootste strijdperken is voor de christenen vandaag de dag. Ik zag een man die een drukke straat over stak met zijn bijbel in de hand. Hij werd gepasseerd door een dame met een minirokje waardoor de man achter zich om keek en zijn eigen leven midden op die weg op het spel zette. Het was verschrikkelijk, de bijbel leek helemaal niet in het rijtje thuis te horen! Dit is een strijd die gestreden wordt door voorgangers, advocaten, doktoren, politici, mensen van iedere rang en stand en iedere nationaliteit. Er zijn duizenden die in het geheim deze zaken doen en niet willen dat iemand er achter komt. En duizenden anderen laten zich gewoon eens in de zoveel tijd lekker gaan. Maar het heeft hen in de greep en het lijkt alsof ze er nooit helemaal van vrij komen.

Ik wil hier alleen spreken tot hen die er naar zoeken om de Heer te behagen en te wandelen in heiligheid. Waarom is deze kwaadaardige aantrekking er? Waarom blijven sommige ermee doorgaan? Waarom toch deze “zwervende ogen”? Jesaja zei dat de dochters van Sion “lichtzinnige ogen” hadden, of zwervende, dwalende ogen: “Trots zijn Jeruzalems vrouwen, ze lopen met het hoofd in de nek, kijken lonkend rond en wiegen met de heupen, ringen rinkelen om hun enkels” (Jesaja 3:16). David bad “Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, maak mij levend door uw wegen” (Psalm 119:37). “ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen” (Psalm 101:3). Spreuken 4:25 zegt het volgende “Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn”. Waarom houden we onze ogen niet voorwaarts gericht, recht en zuiver?

Dwalende ogen zijn verbonden met een verontrust, ontevreden hart

We herkennen niet dat het probleem van het oog een dieper probleem in het hart reflecteert. God moet maken dat wij in leren zien dat er met iets in ons hart nog niet afgerekend is, dat er een wortel is voor deze zwervende, lustvolle ogen. “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens” (Spreuken 4:23). We nemen deze zaak niet serieus genoeg zoals Jezus dat wel doet. Hij maakt van deze zaak van het oog een zaak van leven en dood. Het is niet iets waar ze zomaar uitgroeien. Nee, er moet mee afgerekend worden met een vrees voor God, slagvaardig en vernietigend. We moeten erkennen dat Jezus gezegd heeft dat het ons kan verdoemen tot de hel als er niet voor eens en altijd mee afgerekend wordt. Jezus zei dat een boos oog er uit gerukt moet worden!

Laat mij u vertellen hoe deze boodschap tot stand gekomen is. Ik benoemde eerder een man die een bijbel droeg die keek naar een vrouw met een mini-rokje, en hoe slecht ik me voelde over hem. In feite dacht ik “Jij vieze oude man!”. Maar Gods Geest wees mij liefdevol terrecht en zei “Hij is je spiegel, jij hebt hetzelfde gedaan! Misschien niet met de bijbel in de hand, maar je hebt niet gewaakt over je ogen zoals je zou moeten”. Die nacht, en zelfs tot op dit moment, heeft de Heilige Geest een goddelijke vrees in mij gelegd die mij waarschuwt over dat waar ik naar kijk een serieuze zaak is bij de Heer. Het is niet een of andere legalistische binding, het gaat om leven en dood. Het is onmogelijk om een zuiver hart te hebben tezamen met ongedisciplineerde ogen. De lust van het oog is een verlengstuk van de lust in het hart.

De bijbel zegt dat er sommige zijn die “in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten en nooit ophouden met zondigen” (2 Petrus 2:13-14). Ze komen naar Gods huis om met ons te feesten. Ze luisteren en genieten van Gods Woord, maar ze zijn vervuld met lust, dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Ze doen net alsof ze Jezus willen, ze spreken de juiste woorden uit maar ze hebben maar één ding in gedachte. Ze zijn gek van mannen of vrouwen! Met zwervende ogen vol met lust! Velen van hen zijn naar mij gekomen voor gebed en zeiden “Ik kan mezelf niet helpen, er is iets over me heen gekomen, ik ben in de ban van lust! Het moet wel iets demonisch wezen!”. Een voorganger die betrapt werd met acht vrouwen in zijn gemeente vertelde mij “Het begon toen ik vijftien jaar oud was met de hulp van ons huis. Het werd een gewoonte en zag er geen kwaad in”.

In al deze zaken is het het vlees wat regeert en niet demonen! “De Heer weet hoe de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen” (2 Petrus 2:9-10). Petrus zegt “… hun hart is volleerd in hebzucht” (2 Petrus 2:14). Het woord “volleerd” heeft te maken met naaktheid! Ze zijn geobsedeerd geraakt door naaktheid! Ze begeerden het en beoefende het met hun ogen! Over hen zegt Petrus “Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel” (2 Petrus 2:22). Dit zijn zoet-praters die op de loer liggen, en wat een argumentaties hebben ze, het zijn stuk voor stuk leugenaars die overal een antwoord op hebben! “Ze slaan hoogmoedige en dwaze taal uit en met hun zelfzuchtige verlangens en losbandig gedrag verlokken ze degenen die nog maar pas aan de verkeerde invloed van hun omgeving ontsnapt zijn” (2 Petrus 2:18 GNB). Dit is een van de meest krachtige, belangrijke waarschuwingen in het Woord van God voor de hedendaagse gemeente …

Aan een ieder van u die ontsnapt zijn aan valse leraren – die ontkomen zijn aan alle fouten en ontsnapt zijn aan de doctrines van demonen, die ontsnapt zijn aan de corruptie van een kerk of leider die vals zijn – wees beducht op de volgende val: een hoogklinkende, geestelijke, dubbelzinnige verleider die naar u gezonden wordt door de duivel op het moment dat u het meest kwetsbaar ben. Getrouwde vrouwen, sla acht op deze boodschap! Als u geestelijk ontwaakt bent en honger heeft naar God, als u bekeerd bent en niets anders wilt dan Jezus maar uw huwelijk is niet wat het zou moeten zijn. Als er onrust en problemen zijn, als dingen zwaar worden en hij niet langer deelgenoot kan zijn van uw diepste verlangens, als u uit elkaar groeit kijk dan uit! De duivel zal een man op uw pad brengen die geestelijk zal lijken, hij zal zo ontzettend wijs en begripvol zijn. Het zal lijken dat deze man uw gedachtes kan lezen, hij zal op een manier tegen u spreken zoals u nog nooit eerder gehoord heeft! Het zal hoogdravend zijn en aantrekkelijk voor uw ijdelheid! Uw echtgenoot zal ontzettend saai lijken in vergelijking met hem.

Zo was er een dienaar in Canada die een ontmoeting had met een “profetes”. Ze profeteerde tegen hem dat zijn bediening complete naties zal schudden. Ze kon zijn gedachten lezen en begreep hem volledig. In vergelijking met deze vrouw was zijn vrouw volgens eigen zeggen volkomen “materialistisch en ongeestelijk”. Dit alles eindigde in een affaire met de vrouw die de hele tijd aan het profeteren was en zei “Zo spreekt de Heer …” terwijl ze tegelijkertijd in ontucht wandelde! Een andere man en zijn vrouw, die nu Times Square Church bezoeken, behoorden toe aan een “shepherding gemeenschap” waar hem vertelt werd dat hij niet geestelijk op één lijn zat met haar. De gemeenschap dwong deze vrouw om van haar man te scheiden en stelde haar daarna voor aan een andere man om met haar te trouwen.

Dienaren van zonde

“Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn” (2 Petrus 2:19). Sla acht op deze waarschuwing van de apostel, bescherm uzelf! Zij die hun ogen vol hebben met overspel kunnen heel eenvoudig de zwakkere, verontrustte schapen er tussenuit halen. Ze leggen heel sympathiek een hand op je schouder en zeggen “Ik heb een last op mijn hart voor jou. De Heer maakte me wakker en vertelde mij over jou. Ik heb gewillige oren, vertel me alles maar”. Als u getrouwd bent en u hangt aan de telefoon (of iemand persoonlijk spreekt); waarbij u uw hart uitstort bij iemand anders dan uw echtgenoot dan begaat u een zonde en speelt u met vuur! U loopt in dezelfde val waar Petrus hier voor waarschuwt.

Hier is een woord voor vrijgezellen: Als u zich heeft ingesteld op God en vastbesloten bent om kostte wat het kost Jezus te volgen, dan zult u het doelwit worden van satan. Hij zal iemand op u afsturen die iets heeft wat ik noem een “huwelijksreis religie”. Dat houd in dat zo iemand precies genoeg mooie praatjes heeft om u naar het altaar te brengen! Een jonge vrouw beleed het volgende “Hij klonk zo geestelijk! Hij sprak alleen maar over de Heer. Hij vertelde mij dat Jezus alles was voor hem, maar vanaf de dag dat we getrouwd zijn is hij veranderd”. Nee! Hij veranderde niet, zijn ware aard kwam alleen naar boven! Ze herinnerde zich dat terwijl ze verkering hadden hij een geestelijke tong had, maar smerige handen! Dat is de test: geef niet toe aan zijn dierlijke lusten en zie eens hoe geestelijk hij is!

Anderen weigeren het toe te staan dat hun ogen Christus in hen beschaamd

Er is een schriftgedeelte die mij jarenlang dwars gezeten heeft: “Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde” (Matteüs 5:29). Deze woorden van Jezus laten zien hoe serieus Hij de zaak van zwervende ogen neemt . Hij herhaalt dezelfde boodschap in Matteüs 18, tweemaal in hetzelfde evangelie! Als Christus regeert in uw hart, dan zult u iedere keer Zijn verdriet ervaren wanneer u langzaam naar iedere man of vrouw kijkt die langskomt, of wanneer u een porno blaadje oppakt, of even snel vijf minuutjes van een smerige film bekijkt, of zo’n film koopt of huurt! Uw geest zal het uitschreeuwen “O Heer, ik ben U tot schande met mijn eigen ogen!”

“Indien uw rechter oog u doet struikelen …”, waarom spreekt Jezus hier over het rechteroog? Kan hetzelfde niet gelden voor het linkeroog? Het rechteroog staat symbool een overweldigende authoriteit. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En omdat God Geest is kan er geen letterlijke rechter of linkerhand zijn. In plaats daarvan staat het symbool voor de almachtige positie van authoriteit van onze Heer, de rechterhand staat voor macht. Dus als uw rechteroog in lust is neemt dit een overweldigende kracht en autoriteit aan in uw lichaam. Zonden met het rechteroog zijn die zonden die hun wortel hebben in zaken die ons heel gemakkelijk overvallen. Het wordt het rechteroog van het vlees, het overweldigende oog wanneer het gebruikt wordt als “wapens van ongerechtigheid” (Romeinen 6:13).

Voor sommigen is het een overweldigend rechteroog van fantasie. Dit is de vloek van huwelijken: mannen of vrouwen die dagdromen over iets beters, met een kwaad oog die blind is voor de realiteit en gericht is op fantasie. Ze hebben niet het geloof dat God een wonder van genezing kan verrichten in hun huwelijk omdat ze leven met een vals beeld dat er ergens een perfect persoon rondloopt! Jaren geleden was ik te gast bij een televisie programma met een komiek die meer dan acht keer getrouwd geweest is en die op het punt stond om nogmaals te trouwen. Ik zei hem “Ik denk dat ik zojuist de meest zielige man van Amerika heb ontmoet”. Later beleed hij “Acht vrouwen kunnen het niet mis hebben! Ik verwachtte dat zij mij geluk zouden brengen … ik was met een van hen slechts een week getrouwd!”. Maar omdat niemand van hen hem gelukkig kon maken vertrok hij weer. Als u een van die dagdromers bent, dan heeft u de ogenzalf nodig van de Heilige Geest om uw beeld op te klaren! Dergelijke fantasieën kunnen alles verwoesten dat er nog resteert van uw huwelijk!!

Jezus riep op om dit oog uit te rukken en het van u weg te werpen! Hij zei het heel simpel: “Dit is genoeg! Stop ermee, snijd het er uit! Geen kwaadaardige fantasieën meer! Geen vieze blaadjes en films meer! Geen zwervende ogen meer! Ruk dat rechteroog er uit! Laat uw begeertes niet meer de vrije loop! Ruk die lust uit uw hart!”. Jezus accepteert geen excuses of smoesjes van u, Hij zegt simpelweg om het op te geven of om zelf opgegeven te zijn: “want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde”. U kunt bidden, u kunt het uitroepen om genade, en met smoesjes komen dat u zwak en hulpeloos bent, en u kunt zelfs stellen dat het Gods werk is en niet het uwe. Maar Jezus heeft gezegd “U rukt het uit en werpt het van u af!”. We worden niet opgedragen iets te doen wat onmogelijk is; het moet mogelijk zijn omdat Hij het ons opgedragen heeft. Maar we willen onze zonde simpelweg niet loslaten. In plaats daarvan ploffen we neer voor de televisie, en zetten we iets verachtelijks op en bidden “Heer, waar is Uw kracht? Bevrijd mij!”. We wandelen naar een boekwinkel toe, pakken een vies blaadje op en fluisteren “Heer, waar bent U?”

Luister naar de waarschuwing van Christus: “Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matteüs 5:28). De meeste mensen zouden direct erkennen dat een geheime relatie een huwelijk kapot maakt, en dat buiten Gods genade dit nooit een schande zou zijn. Maar het kijken naar pornografisch materiaal, of het nu mannelijk of vrouwelijk is, dat men begerig is naar beelden, heeft hetzelfde effect. Je bent net zo ontrouw! U had net zo goed fysiek bij een hoer aanwezig kunnen zijn. Uw mentale overspel zal uw relatie kapotmaken! Het sloopt huwelijken omdat de man of vrouw niet kan opmeten tegen hetgene wat u gezien heeft. De duivel zegt “Hij of zij is zo dik! Kijk toch eens waar je mee getrouwd bent!”. De vergelijkingen worden gemaakt en wat u heeft lijkt ver weg te zijn van uw fantasie! Nu kijkt u, uw ogen dwalen af omdat hij of zij niet kan voldoen aan uw behoeften. Satan heeft uw gedachten vervuild waardoor u zich bedrogen voelt.

Over het onderwerp van masturbatie hebben zelfs christelijke schrijvers geschreven dat het een legitieme manier is om de spanning te verlichten, dat het geen ontucht zou zijn. Nu beschouwen vrijgezelle christenen het niet als zonde en genieten ze ervan zolang het allemaal maar in hun gedachte is. Maar Gods Woord noemt het zelf-misbruik. Paulus, zelf ook vrijgezel, zei “Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden” (1 Korintiërs 9:27). Paulus zei “ik zal mij door niets laten knechten” (1 Korintiërs 6:12). Het gevaar voor vrijgezellen, maar ook voor getrouwden, is dat deze lusten en gewoontes de controle en macht beginnen te krijgen over het lichaam. “Ga ontucht uit de weg. Met elke andere zonde dan ontucht treft de mens zijn eigen lichaam niet. Maar door ontucht te doen zondigt hij tegen zijn eigen lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen? U behoort uzelf niet toe. Want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken” (1 Korintiërs 6:18-20 GNB).

Kan God vrijgezellen zuiver houden? Kan Hij hen zuivere ogen geven? “Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde” (Judas 1:24). Tegen alle vrijgezelle en gescheiden vrouwen zegt Hij “Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God” (Jesaja 54:4-6). En tegen jonge mannen zegt David door de Heilige Geest “De HERE is mijn deel” (Psalm 119:57)

Als het kwade waar uw oog op gericht is niet uitgerukt wordt, wordt alles in u kwaadaardig!

“De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij” (Lucas 11:34-35).

Er stond een artikel in een zondags nieuwsblad die deze verzen op een treffende wijze illustreerden. Het ging over een vrouwelijke filmster die verliefd geworden was op haar mede-hoofdrol-speler. Maar het was allemaal enkelzijdig, hij was aardig tegen haar maar zij zag het aan voor liefde. Hij had echter een vriendin. Zij werd zo geobsedeerd hierdoor dat ze iedere vorm van rationaliteit verloor, en hem een misvormde pop opstuurde, en hem achtervolgde via telefoon en brieven. De politie pakte haar op om haar te ondervragen, het heeft haar leven kapot gemaakt!

Dit is waar het Woord over spreekt als het gaat over dat het kwade in uw oog niet weg gaat, dat het een obsessie wordt, het begint alles over te nemen. Al het gezonde verstand verdwijnt en maakt dat intelligente mensen domme en gevaarlijke dingen gaan doen. De gedachten, het lichaam, de ziel en de geest worden stuk voor stuk vervuild met duisternis.

Een jonge dame vertelde mij hoe haar liefde voor een jongeman haar kapot aan het maken was. Ze had het gevoel dat ze gek werd en fantaseerde continu over hoe een leven met hem zou zijn. Ik sprak met hem en hij was erdoor geshockeerd: “Ik heb haar nooit een keer een rede gegeven waardoor ze zou denken dat ik verliefd op haar ben. We zijn nog nooit op een afspraakje geweest en ik heb haar slechts twee keer ontmoet”. Ze staat nu op het punt van zelfmoord, is volkomen geobsedeerd door hem, en hij is gekwetst omdat het niet zijn schuld was, het kwam door het kwaad in haar oog!

Waarom dringt Jezus zo aan dat dit kwade uitgerukt en beëindigd moet worden? Omdat Hij de verschrikkelijke duisternis en verwarring kent die er anders binnenstroomt. Alles wat u zult doen zal besmet worden met kwaad. U zult niet in staat zijn om Gods Woord te horen en Het licht waarvan u denkt dat er in u is zal duisternis zijn. Verschrikkelijke, kwaadaardige gedachten zullen uw gedachten binnenkomen. U zult in staat zijn te liegen, te bedriegen, en roepen dat het kwade goed is om steeds perverser te worden op al uw wegen! U zegt: “Ja, er is iets wat mijn ogen overweldigd. Ik heb mijn oog op iemand of iets, maar ik kan er niet mee stoppen, ik kan het niet loslaten”. Jezus heeft ook nooit gezegd dat het eenvoudig zou zijn, Hij heeft enkel gezegd dat het mogelijk is. “… Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden” (Matteüs 18:8). Het zal misschien maken dat u met een gebroken hart komt te zitten, of emotioneel lam zult zijn. Maar het is of dat of de hel! Ja, het zal aanvoelen alsof u sterft, en er zal ook iets sterven in u maar het moet verdwijnen want anders zal het uw ziel verdoemen!

Ik las eens een preek van een beroemde predikant hier in New York. Hij zei “Verdruk die diepe gevoelens niet, laat ze gaan! Geef uzelf er aan over want anders zal het uw persoonlijkheid vernietigen”. Die predikant zal een leger met verdoemde zielen tegenkomen in de hel die hem de rest van de eeuwigheid niet meer met rust zullen laten omdat hij tegen hen gelogen heeft!

Jezus heeft gezegd “ruk het uit en werp het van u!”

David Wilkerson
28 november 1988

Advertenties
 1. Ronny Blaak
  04-06-2012 om 14:41

  Amen Amen. ik wil David & Diegene bedanken die altijd deze preken & overdenkingen naar het Nederlands vertaald. Jah Bless & Halloe Jah

 2. 02-11-2012 om 08:53

  Dankbaar voor bemoedigende stukken zoals deze. Soms lijkt het wel alsof je niet meer van de wereld bent. Ik praatte laatste met een collega over trouw zijn. En hij zei: Als je je gelukkig voelt zal je niet snel in de verleiding komen: dus blijf je trouw.. dus.. blijf je trouw
  De rest van de dag hebben die woorden in mijn hoofd gespeeld.

  Als ik alleen trouw zou zijn als ik mij gelukkig zou voelen, dan is trouw toch geen trouw?
  Juist door jezelf te verliezen in Hem, leer je wat echt leven is en waarin echt geluk ligt verborgen. zowel in het leven in Christus als in het leven met diegene die jou door Hem is gegeven.
  Ik voel vaak verdriet over veel mensen om mij heen die alles baseren op gevoel. Ze raken nooit vervuld, alleen maar vervuild en uiteindelijk verdwaald van zichzelf van hun partner en van God.
  Zal Hij nog geloof vinden in een wereld die de mens koning leert te zijn, al moet alles daarvoor wijken? 😦

  Ik dank Hem voor Zijn genade, want zonder Hem was mijn grond net zo goed weggezakt want die was ook op gevoel gebaseerd!
  Het is waar: ” Zalig zijn zij die hun leven verliezen omwille van het evangelie van Christus, want zij zullen het leven vinden”

 1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: