Home > Overdenkingen > Een hulp in benauwdheden

Een hulp in benauwdheden

Veel geliefde Christenen vertellen mij verhalen over ongelooflijke moeilijkheden – problemen die zich maar op blijven stapelen, ontmoedigingen die maar op hen af blijven komen. Menselijk gezien lijken ze allemaal in onmogelijke situaties te zitten en mijn hart gaat uit naar iedere gelovige die dergelijke beproevingen doormaakt.

Iedere Christen moet ervan overtuigd zijn dat hij of zij kostbaar is, geliefd – en dat God nabij is. Sterker nog, hoe dichterbij de vijand is, hoe trouwer God is om Zijn nabijheid te openbaren en hoe steviger Hij u bij de hand pakt.

“God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden” (Psalm 46:2). Het grondwoord voor benauwdheid hier betekent “een smalle ruimte”. Bevind u zich momenteel in een smalle ruimte? Lees Gods beloftes om u van die plaats vandaan te krijgen:

“De HERE antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion” (Psalm 20:2-3)

“Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel. Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Wees mij genadig, o HERE, want ik ben benauwd; van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam” (Psalm 31:8-10)

“Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene van uw aanschijn voor de samenscholing der mensen; Gij bergt hen in een hut voor het getwist der tongen” (Psalm 31:20-21)

“Geprezen zij de HERE, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt” (Psalm 31:22-25)

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: