Home > Overdenkingen > Ze gehoorzaamden nooit

Ze gehoorzaamden nooit

De kinderen van Israël hielden ervan om de krachtige prediking van Ezechiël te horen, maar ze handelden er niet naar. “En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar” (Ezechiël 33:31-32)

Veel mensen hebben mij na een dienst benaderd, mij een knuffel gegeven en gezegd “Pastor, dat was een krachtig woord dat u gepredikt heeft”. Maar terwijl ze wegliepen fluisterde de Heilige Geest tegen mij “Ze hebben geen woord gehoord van wat je gezegd hebt!”

Het boek Hebreeën geeft ons een krachtige waarschuwing: “Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn” (Hebreeën 3:7-8). “Wie waren het dan, die, hoewel zij (de stem) gehoord hadden, (God) verbitterden?” (vers 16). Deze passages tonen heel duidelijk dat verharding niet verbonden wordt aan atheïsme, communisme or wat voor soort “isme” dan ook, het wordt verbonden aan het horen en het niet doen van Gods woorden.

Israël luisterde graag naar de krachtige prediking van de profeet Jesaja maar ze bleven hun zonde maar rechtvaardigen, ze noemden dat wat kwaad is goed en dat wat goed is kwaad. Dus instrueerde God Jesaja: “Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde” (Jesaja 6:9-10).

God wist dat de Israelieten niet gewillig waren om hun boezemzonde neer te leggen. Ze hielden teveel van hun vleselijke pleziertjes en van hun goddeloze vrienden. Dus vertelde de Heer tegen Jesaja: “Deze mensen zullen nooit hun hart veranderen en vanaf nu zal Ik geen Woord meer tegen hen spreken. In plaats daarvan wil Ik dat je hun verharding versneld. Op die manier zullen misschien sommige nog luisteren voordat het te laat is!”

Simpel gezegd, God riep Zijn volk op tot volledige overgave. Ik dank God voor de menigte aan Christenen die op de juiste manier begonnen zijn in hun wandel met Jezus, waarbij ze de waarheid liefhebben en Zijn Woorden gehoorzamen. Toen ze de weg van hun vlees verlieten werden ze verliefd op de Heer, en Zijn Woord werd als een lamp voor hun voeten.

Advertenties
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: